Fonètica

Introducció a la fonètica, l’articulació de la veu i a les possibilitats de la veu en general en l’art sonor i en altres àmbits creatius (música, poesia). Veurem com es produeix la veu, com es pot transcriure i analitzar i totes les possibilitats del cos com a productor de sons. Veurem alguns usos creatius de la veu: extended vocal techniques i improvisació fonètica, així com algunes mostres de poesia sonora i polipoesia, que s’analitzaran amb més profunditat en el següent semestre. L’objectiu és endinsar els alumnes en les possibilitats creatives de l’instrument que la majoria tenim més a l’abast, la veu, i en les del cos en general, que és capaç de produir una gran multiplicitat de sons més enllà de la veu. Alguns dels autors que tractarem seran Demetrio Stratos, Joan La Barbara, Jaap Blonk, Meredith Monk, Henri Chopin, Phil Minton, Laurie Anderson, Åke Hodell, Robert Ashley i Juan Pablo Villa, entre d’altres.