06/06/2022
NotMed participa a l'XI Abrils de l'Hospital a Càller

El projecte NotMed participa en el XI Abrils de l’Hospital “Governare l’Ospedale. Modelli, Regolamenti e pratiche tra XIV e XVII secolo”, a Càller, els dies 6 i 7 de juny de 2022. Són set els membres del nostre projecte que animaran les sessions del congrés internacional organitzat per la Universitat de Càller i l’IRCVM-UB: Maria Elisabetta Vendemia, "Assistenza a Capua nei secoli XIV-XV e il rapporto tra i maggiori enti assistenziali cittadini e le istituzioni municipali"; Daniela Santoro, "Riforma ospedaliera e modelli di gestione nei capitoli fondativi del Nuovo e Grande ospedale di Palermo (1431-1442)"; Antonio Macchione, "Per l’ospedalità nella Calabria tardomedievale: origini e sviluppo dell’Annunziata di Cosenza (seconda metà del XV secolo)"; Gemma Colesanti, "La gestione economica dell’Ospedale di Sant’Angelo a Nilo nella seconda metà del XV secolo"; Alberto-Jesús Martínez Bedmar, "La gestió d’un hospital en els seus primers anys d’existència. L’hospital de Sant Joan de Sitges a la primera meitat del segle XIV"; Alessandro Soddu, "La fondazione e dotazione del lebbrosario di Bosove in Sardegna (XII secolo)".
Totes les comunicacions dels membres del nostre projecte mostren la importància de les fonts notarials per a l’estudi dels hospitals medievals i, en general, de les activitats assistencials a la Corona d’Aragó.
Finalment, Salvatore Marino participa a la taula rodona del congrés (tarda del dilluns 6 de juny) i posarà en relleu la centralitat de la documentació notarial per a l’estudi dels hospitals i de les confraries de la baixa edat mitjana, el paper del notari en el procés de burocratització de les institucions assistencials i l’evolució de les pràctiques i contractes notarials entre baixa edat mitjana i primera edat moderna.