Els mitjans es fan ressò d’un informe elaborat per investigadors de l’OAP (UB) sobre l’impacte de la pandèmia en les llicències de VTC

Els mitjans de comunicació s’han fet ressò d’un estudi recent elaborat per invetigadors de l’OAP (Daniel Albalate i Witson Peña), en col·laboració amb el professor de dret administratiu Marc Tarrés, de la facultat de dret. L’informe avalua l’impacte de la pandèmia en la recuperació de les inversions dels titulars de llicències de VTC a Espanya, en el marc del decret Ábalos, que oferia un període transitori de 4 anys per a recuperar les inversions arrels dels canvis regulatoris decidits al 2018. Els resultats mostren que el període transitori de 4 anys era insuficient per a la recuperació de les inversions fetes en llicències i que la pandèmia, a més, hauria allargat aquest període en 1.6 anys, el que d’acord amb el marc jurídic establert pel propi decret podria justificar una extensió del termini transitori de 2 anys.

Aparició en els mitjans: El País; ABC El Economista; MSN;