Publicat el llibre “Els impactes de la Covid-19 en la mobilitat i les seves conseqüències socials i econòmiques”, com a producte derivat del projecte de recerca Pandèmies 2020.

Un dels productes derivats del projecte de recerca “La sostenibilitat financera i ambiental de la mobilitat en les àrees urbandes de Catalunya després de la Covid-19”, finançat per la convocatòria Pandèmies 2020, de la Generalitat de Catalunya, ha resultat ser una monografia amb la contribució de diversos membres del projecte sobre temàtiques concretes i sobre l’explotació de les dades obtingudes en una enquesta original realitzada a més de 8.000 persones de les àrres urbanes de l’AMB, el camp de Tarragona i el Gironès.

La monografia, editada pel director de l’Observatori, el Dr. Daniel Albalate, porta per títol “Els impactes de la covid-19 en la mobilitat i les seves conseqüències socials i econòmiques: Una revisió acadèmica internacional després de 2 anys de pandèmia”. La monografia està disponible en format obert i també ha estat editada per l’editorial Librerías Universitarias de Barcelona.

Aquesta monografia pretén aportar dues contribucions a la literatura. En primer lloc, procura aglutinar i revisar la literatura científica que ha tractat els efectes de la pandèmia sobre diferents aspectes de la mobilitat. L’objectiu no és altre que sintetitzar el coneixement que ha assolit la comunitat científica sobre les qüestions relatives a la mobilitat durant la pandèmia i el període posterior. Es tracta, doncs, no només de conèixer els impactes a curt termini, sinó també d’abordar els canvis estructurals amb caràcter permanent que puguin afectar la manera com ens movem i com gestionem la mobilitat a les grans ciutats.

En segon lloc, en aquesta obra també s’inclouen els primers resultats d’una enquesta elaborada a més de 8.000 residents de les àrees urbanes de Barcelona, Girona i el Camp de Tarragona sobre la seva mobilitat en el context de la pandèmia i de la postpandèmia. Aquesta primera anàlisi de les dades de l’enquesta ens ajuda a entendre millor els impactes de la pandèmia, sobre la mobilitat a les grans àrees urbanes de Catalunya, a curt i llarg termini.