Dia: 2 d'octubre de 2018

Etiqueta del Programa d'Acords Voluntaris de reducció de gasos d'afecte hivernacle atorgat a la UB

La UB completa la primera avaluació del Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de CO2

2/10/2018

Després de signar l’adhesió al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de CO2 el passat mes de febrer, la Universitat de Barcelona ha passat la primera avaluació, que inclou la realització de l’inventari d’emissions de l’any 2017 i la presentació del programa de mesures i actuacions per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) durant l’any 2018.