Noia amb melanoma

Conferència “Exposició solar”

Dins l’àmbit de la UB Saludable, el Vicerectorat d’Igualtat i Acció Social i l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), en coordinació amb l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), organitzen la primera conferència dins del Programa de Solidaritat a l’Empresa amb l’AECC: Exposició solar.

Aquesta conferència va dirigida a tota la comunitat universitària i vol conscienciar la població sobre els seus comportaments davant de l’exposició solar i la seva percepció de risc de càncer de pell. Les cremades a la pell degudes als raigs ultraviolats són lesions agressives que de manera reiterada i a llarg termini (20-30 anys) poden derivar en un càncer. La pell té memòria i, per tant, és fonamental evitar-ne les cremades.

L’acte tindrà lloc el dia 13 de juny, de 12 a 13 h a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. La conferència anirà a càrrec de la Dra. Paula Aguilera i la presentació de l’AECC, a càrrec de la Sra. Mónica Granados, psicòloga responsable dels programes de prevenció d’adults.