Discapacitat

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca diferents línies d’ajuts i subvencions

  • RESOLUCIÓ TSF/1486/2016, d’1 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat per a l’any 2016.
  • RESOLUCIÓ TSF/1487/2016, de 2 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a l’any 2016.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licituds és del 18 de juny fins al 17 d’agost del 2016.