Radò, gas radioactiu

El radó i el càncer 

Programa Solidaritat a l’Empresa Novembre 2022

El consell saludable del mes:

EL RADÓ I EL CÀNCER

La teva salut, primer. Novembre 2022

El radó és un gas radioactiu d’origen natural que està present a l’escorça terrestre (la capa que envolta la Terra). És un gas invisible, inodor i insípid que es filtra a través del sòl i es difon a l’aire. Forma part d’una llarga cadena de desintegració radioactiva que comença amb l’urani, element la presència del qual a les pedres i al sòl es remunta a la formació de la Terra. En general, el radó es troba en concentracions molt baixes a l’exterior. Tanmateix, en llocs sense ventilació adequada, com a les mines subterrànies, s’hi pot acumular en concentracions més elevades.

L’exposició al radó augmenta el risc de patir càncer de pulmó en proporció directa a la seva concentració a l’aire i a la durada de l’exposició. L’evidència científica assenyala que tota radiació ionitzant pot incrementar el risc de càncer al llarg de la vida, però cal assenyalar que aquest risc augmenta només lleugerament quan les dosis de radiació són petites.

El radó eleva la probabilitat de càncer de pulmó entre els fumadors i els antics fumadors. Fumar i viure en una casa amb un contingut alt de radó n’augmenta el risc unes quaranta-sis vegades més que si es donen tots dos fenòmens per separat.

Tipus i fases del càncer de pulmó

Dins del terme càncer de pulmó s’engloben un conjunt de malalties amb un comportament ben diferent i, a més, amb diferents tractaments, especialment en els darrers anys. És per això que el primer pas és prendre una mostra (generalment mitjançant una biòpsia) que permeti obtenir un diagnòstic histològic precís fet per un anatomopatòleg expert.

Les principals decisions respecte al tractament es prenen en distingir clarament els carcinomes de cèl·lula petita dels que no corresponen a aquest tipus (subclassificats alhora en diferents tipus histològics). Les formes més comunes de càncer de pulmó reben noms que depenen de les característiques de les cèl·lules de les quals deriven. Tot i això, se’n distingeixen dos grans grups: carcinomes de cèl·lules petites o microcítics i carcinomes no microcítics.

Per a més informació: Radón y cáncer | Asociación española contra el cáncer

Taula periodica

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 3: Salut i benestar

3.4: Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.