Noia pensant frases pel calendari

Fem entre tots el primer Calendari UB!!!

La Universitat de Barcelona, mitjançant l’Oficina de Seguretat Salut i Medi Ambient, Esports UB i Entorns Web, us proposa participar en el concurs per a la creació del calendari UB 2020.

Podreu enviar-nos frases que tinguin com a temàtica el benestar del personal de la UB dins de les temàtiques de seguretat, salut, medi ambient i d’àmbit social. La finalitat és inspirar als treballadors i a les treballadores de la Universitat a tenir un millor ambient de treball.

El calendari serà el resultat de les 12 millors frases, una per cada mes, i hi podrà participar el personal acadèmic i el personal d’administració i serveis.

Aquestes 12 frases motivadores volem que siguin el punt de partida per aconseguir enfortir la confiança, potenciar la gratitud i la pràctica de la generositat entre els integrants de la nostra comunitat, i ser transmissores de valors, de bones pràctiques, i d’actituds positives, respectuoses, motivadores, segures, saludables, sostenibles i socials.

Després de les vacances d’estiu us esperem amb ganes de fer el vostre calendari. Us encoratgem a participar amb idees refrescants, que de ben segur seran moltes….

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.