Llei de dependència

Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència

Les persones amb un nivell de dependència moderada (Grau I) s’aniran incorporant progressivament a partir del mes de juliol al sistema de protecció que els garanteix la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD).

Deixa un comentari