Capçalera comunicació sobre consums UB

2019: els consums d’energia i aigua baixen a nivells de fa 20 anys

Els consums d’electricitat, gas i aigua van tornar a baixar l’any 2019 gràcies al control i seguiment de les instal·lacions, i a la contribució de la comunitat universitària per fer un consum més responsable d’aquests recursos.

En el cas de l’electricitat, el consum va disminuir un 4,5% respecte a l’any 2018, arribant al nivell que teníem l’any 2002. El consum de gas es va reduir un 8,9%, i se situa en els nivells de 1998. Finalment, el consum d’aigua va retrocedir un 0,7%, i presenta els valors més baixos en tota la sèrie històrica, que es remunta a 1995.

Variació interannual del consum d'electricitat 2005-2019

Si ho comparem amb la mitjana de consum dels cinc anys anteriors, els estalvis assolits el 2019 equivalen a l’electricitat necessària per tenir engegats uns 6.700 ordinadors i monitors durant tot un any en horari laboral, el gas equivalent a gairebé un miler de bombones de butà, i l’aigua necessària per omplir 12 piscines olímpiques.

Evolució del consums d'energia i aigua a la UB l'any 2019

Gairebé tots els centres de la UB van reduir el consum d’electricitat respecte a l’any anterior, amb les úniques excepcions de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals a Sants (+6,2%), la Facultat de Ciències de la Terra (+2,7%) i el Campus de l’Alimentació de Torribera (+4,6%). Dos centres han tingut una reducció superior al 10%: Esports UB (-11,4%) i Campus de Mundet (-11,8%). La gran majoria han disminuït el consum entre un 4 i un 8%, destacant la Facultat de Farmàcia (-7,5%), la Facultat de Biologia (-6,0%), el Pavelló Rosa (-6,0%) i la Facultat de Dret (-5,9%).

Electricitat: variació de consum per edificis 2018-2019

Amb relació al gas, la majoria de centres van reduir el seu consum l’any 2019, però en tres casos es van registrar increments superiors al 5%: edificis Històric i Josep Carner a Plaça de la Universitat (+13,1%), Facultat de Medicina-Clínic (+8,8%) i Esports UB (+5,9%). Les reduccions més destacades es produeixen al Campus de Bellvitge (-38,5%), a l’edifici Baldiri Reixac (-25,2%), al Campus de Mundet (-22,5%), a la Facultat de Dret (-21,4%), i a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals a Sants (-20,8%).

Gas: variació de consum per centre 2018-2019

En molts casos, els descensos d’electricitat i gas han coincidit amb les actuacions de millora d’instal·lacions de climatització realitzades al llarg de 2019, i que han estat coordinades des de la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals:

  • renovació de calderes de gas dels vagons 1, 2 i 3 de l’Edifici Ponent del Campus Mundet,
  • renovació de caldera de gas de la Biblioteca Baldiri Reixac,
  • substitució de calderes de gas de l’edifici Verdaguer del Campus de l’Alimentació de Torribera,
  • substitució de bomba de calor al Pavelló de Govern del Campus de Bellvitge,
  • substitució de bomba de calor a l’edifici Pavelló Rosa, i
  • substitució de les torres de refrigeració de les torres 4 i 6 de Diagonal 690 (Facultat d’Economia i Empresa).

El consum d’aigua també segueix disminuint, tot i que el marge de millora es va reduint si no s’apliquen actuacions de renovació de les instal·lacions. Els centres que més han reduït el consum són el Campus de Mundet (-17,5%), l’edifici Solé i Sabarís dels CCiTUB (-11,7%), el Campus de Bellvitge (-7,2%), i les facultats de Filosofia i de Geografia i Història (-4,8%). Mitja dotzena de centres van tenir un increment de consum, destacant el Campus de l’Alimentació de Torribera (+77,5%), la Facultat de Belles Arts (+26,7%) i la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals a Sants (+11,1%).

L’increment de consum d’aigua al Campus de l’Alimentació de Torribera (uns 1.000 metres cúbics) es produeix per l’ús de l’hivernacle per part de l’Escola de Restauració de Santa Coloma (ERESC), fruit d’un conveni de col·laboració entre l’empresa municipal Grameimpuls i la Universitat de Barcelona.

Aigua: variació de consum per centre 2018-2019

Tal com indicàvem a l’entrada sobre resultats dels consums d’energia i aigua de l’any 2018, la reducció del consum a través del control de les instal·lacions existents es troba molt a prop del seu límit. Sense un programa d’inversió ambiciós per reduir la demanda d’energia als edificis i millorar l’eficiència de les instal·lacions, cada cop és més important la col·laboració de la comunitat universitària per fer un consum més responsable.

Les dades de seguiment dels consums que es mostren en aquesta notícia han estat recopilades per la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, que coordina la implantació de les mesures d’optimització de les instal·lacions en col·laboració amb les administracions de centre.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 6: Aigua neta i sanejament

6.4: Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse·gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.