Concurs d’idees Les Portes de Collserola: una iniciativa per renaturalitzar la ciutat

El passat 17 de maig de 2012 la UB va assistir a la presentació de l’exposició del Concurs d’idees Les Portes de Collserola, mitjançant el qual es vol ordenar l’espai de transició entre l’àrea urbana de Barcelona i el parc natural de Collserola, fer que la natura penetri a la ciutat, i assolir beneficis mediambientals alhora que urbanístics, socials i econòmics.

les portes de collserolaEn total s’han identificat 16 portes o eixos vertebradors on s’intervindrà, i han estat preseleccionats set projectes per cada eix, elaborats per equips de biòlegs, ambientòlegs, arquitectes, enginyers, geògrafs, etc. En aquestes 112 propostes, s’han tingut en compte aspectes com ara la mobilitat i l’accessibilitat, la connectivitat ecològica, els recursos i els equipaments que puguin potenciar l’ús natural de l’espai o la xarxa d’horts urbans, entre altres.

Les propostes, que es troben en procés de participació pública fins el 29 de juny,  són consultables al lloc web http://w1.bcn.cat/portesdecollserola/. Els panells i els vídeos explicatius de totes propostes presentades també es poden veure a la Sala d’Exposicions de BIMSA (C. Bolívia, 105). Tant al lloc web com a la mateixa exposició es podrà respondre a un qüestionari de valoració per a cadascuna de les Portes.

Els guanyadors del Concurs d’idees Les Portes de Collserola es coneixeran el 23 de juliol, i les aportacions presentades pels ciutadans seran tingudes en compte pel jurat en la seva decisió. Un cop resolt el concurs, que integrarà les millors aportacions de les diferents propostes per a cada Porta, s’abordarà la següent fase del projecte de Portes de Collserola, consistent en veure com es materialitzen les idees guanyadores i redactar els projectes que les facin realitat.

Aquest, a més, es veurà completat amb la finalització del passeig de les Aigües i amb la cobertura d’algun tram de la Ronda de Dalt. Tal i com Barcelona es va obrir al mar fa dues dècades, ara la ciutat es vol obrir a la muntanya.

OSSMA

Deixa un comentari