2016=2000, el consum d’energia a la UB se situa al mateix nivell que fa 16 anys

Per sisè any consecutiu el consum d’energia i aigua de la UB ha tornat a disminuir, consolidant el canvi de tendència iniciat l’any 2010. En el cas de l’energia, sumant els consums d’electricitat i gas, el consum ha estat lleugerament superior al de l’any 2000, en tant que el consum d’aigua mai havia estat tan baix des de l’any 1995, quan es va començar a fer el seguiment de les dades.

El consum d’energia l’any 2016 ha disminuït un 2,8% respecte l’any anterior, i ja acumula una reducció del 19,5% des de 2010. Si ho comparem amb el consum mitjà dels cinc anys anteriors, l’estalvi equival a tenir engegats 8.535 equips informàtics durant tot l’any, sumant el que consumeixen un equip de sobretaula i el monitor.

variacio interannual del consum d electricitat UB

El consum de gas es va reduir un 7,6% respecte 2015, i acumula un descens del 38,5% des de l’any 2010. Comparant-ho amb el consum mitjà dels cinc anys anteriors, l’energia estalviada equival al gas que contenen 13.130 bombones de butà.

El consum d’aigua ha estat un 10,4% inferior al de l’any 2015, i des de l’any 2010 ja ha disminuït un 38,3%. Comparant-ho amb el consum mitjà dels cinc anys anteriors, l’aigua estalviada permetria omplir 29,5 piscines olímpiques.

Evolució consum energia i aigua 2016

La majoria dels centres han disminuït seu consum al llarg del darrer any, però no tots ho han aconseguit.

En el cas de l’electricitat, els que han assolit més estalvi han estat l’edifici del Pavelló Rosa (-8,4%), les facultats de Filosofia i de Geografia i Història (-8,4%), Biologia (-7,4%), i Ciències de la Terra (-5,6%). En canvi, han augmentat el consum a la Facultat de Dret (+13,6%), Biblioteconomia i Documentació a Sants (+5,1%) i els CCiTUB (+3,9%).

El cas de la Facultat de Dret és especial, perquè reflecteix les obres del nou edifici que s’inaugurarà ben aviat. Tanmateix, aquest increment ja fa preveure que el consum de la Facultat creixerà molt per sobre del que implica l’increment de superfície en afegir el nou edifici.

Consum electricitat 2016 UB

El descens del consum de gas encara és més generalitzat que l’elèctric, i els percentatges de disminució són també més significatius, tot i que l’estalvi al segon semestre s’ha moderat degut a una tardor més fresca que l’any anterior.

Els centres que han aconseguit un major estalvi durant l’any 2016 són Medicina (-87,7%), Bellvitge (-24,1%), la Biblioteca Baldiri Reixac (-19,2%) i la Facultat de Ciències de la Terra (-19,2%). La resta presenten una reducció entre el 5 i el 10%. Com comentàvem en analitzar els consums del primer semestre de 2016, la reducció de gairebé un 90% a Medicina es produeix perquè des de l’estiu de 2015 romanen aturades les dues instal·lacions d’aigua calenta sanitària de l’edifici.

Els centres que han augmentat el consum de gas són l’Edifici Històric i l’edifici Josep Carner (+8,8%), el Campus Torribera (+6,5%), la Facultat de Dret (+4,5%) i les Facultats de Física i de Química (+3,4%).

gas: variacio de consum 2015/2016

El consum d’aigua segueix tenint un comportament molt positiu tot i que els anys anteriors ja s’havia reduït un 30%. En aquest sentit, a més de les mesures que ja es venien duent a terme, els darrers mesos s’ha reforçat el control del consum en temps real gràcies a la telemesura. El 22 de gener de 2016 es va signar un contracte amb Agbar per a la instal·lació d’equips de telemesura als edificis de la UB.

Amb aquests equips és possible establir alertes , tant diürnes com nocturnes, que avisen quan es produeix un repunt en el consum. Així es pot detectar qualsevol fuita oculta de manera gairebé immediata, quan abans calia esperar a la revisió periòdica del comptador per detectar-la.

Els centres que han experimentat un descens més acusat del consum l’any 2016 són els CCiTUB (-42,5%), el Campus Torribera (-31,8%), les facultats de Física i de Química (-26,0%), l’Edifici Històric i l’edifici Josep Carner (-20,3%), Esports UB (-13,5%), el Campus Bellvitge (-12,7%), i la Facultat de Biologia (-11,9%).

En el cas dels CCiTUB cal tenir en compte que durant l’any 2015 es va detectar una fuita important que va disparar el consum i distorsiona la comparació interannual. Per això, l’estalvi que reflecteixen les dades del 2016 és relatiu.

Els únics centres on el consum ha augmentat significativament són Farmàcia (+10,3%) i la Biblioteca Baldiri Reixac (+6,9%).

aigua:  variació de consum 2015/2016

Les dades de seguiment dels consums que us mostrem han estat recopilades per la Unitat de Manteniment, que coordina la implantació de les mesures d’optimització de les instal·lacions en col·laboració amb les administracions de centre.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

Deixa un comentari