Millora el consum d’electricitat i aigua durant el primer semestre de 2018

Durant la primera meitat de l’any el consum d’electricitat ha disminuït un 3% respecte l’any 2017, i el consum d’aigua s’ha reduït un 9,9%. En canvi, el consum de gas manté l’increment del 23% que ja s’havia generat els primers tres mesos de l’any, degut a que aquest tipus d’energia es consumeix pràcticament en la seva totalitat al llarg de l’hivern.

El consum elèctric no només ha millorat respecte l’any passat, sinó també en relació als primers tres mesos de 2018, quan havia augmentat un 0,5%. Aquesta millora s’explica per la bona gestió de les instal·lacions de climatització, i perquè la primavera ha estat suau, amb una temperatura més alta que l’any passat el mes d’abril (+0,7ºC a l’estació del Raval, i +1,6ºC a l’estació de Zona Universitària), i més baixa els mesos de maig (-1,1ºC al Raval, i -0,6ºC a Zona Universitària) i juny (-1,9ºC al Raval i -1,4ºC a Zona Universitària).

Durant el segon trimestre s’han difós els missatges de la campanya Desconnecta’ls, desconnecta, que ens recorda que tots podem contribuir a seguir estalviant amb petits gestos de consum responsable, com ara apagar els llums i els equips electrònics quan marxem d’un espai. Tot el material d’aquesta campanya (pòsters i adhesius) es pot imprimir accedint al lloc web de l’OSSMA.

Els millors resultats en consum d’electricitat els han assolit l’edifici del CRAI a Baldiri Reixac (-14,1%), la Facultat de Belles Arts (-9,9%), els edificis Històric i Josep Carner (-8,2%), Economia i Empresa (-7,7%), i el Pavelló Rosa (-7,5%). La resta de centres també han disminuït el seu consum en un percentatge inferior al 4%, amb excepció de les facultats de Medicina i Dret, on el consum elèctric ha augmentat. En el cas de Medicina l’increment ha estat només del 0,4%, en tant que a Dret ha assolit el 15,9%, tenint en compte el nou edifici encara no tenia activitat l’any 2017, i ha estat operatiu el primer semestre de 2018.

Electricitat: Variació de consum 2017/2018 (gener-juny)

En comparació amb la mitjana del període 2013-2017 el consum elèctric ha disminuït un 6,5%, i si ens remuntem als valors de fa cinc anys, el consum ha disminuït un 9,7%.

L’increment del consum de gas ha quedat fixat en un 23% un cop finalitzat l’hivern, i aquest any ja serà difícil de corregir a la baixa si els darrers mesos no són suaus. Només ha aconseguit reduir el consum Física i Química (-5,4%), en tant que Esports UB ha limitat l’increment al 3,1%. La resta de centres han tingut un augment superior al 15%, i en diversos edificis s’ha arribat al 40-45% (Bellvitge, Dret, CRAI Baldiri Reixac, Sants, Farmàcia, CCiTUB i Campus Mundet).

Gas: variació de consum 2017/2018 (gener-juny)

En comparació amb la mitjana del període 2013-2017 l’increment de consum és del 5,5%, i si ho comparem amb fa cinc anys, el consum de gas ha disminuït un 4,2%.

El consum d’aigua, com dèiem al principi, ha disminuït un 9,9% respecte l’any passat. Molts centres superen el 10% d’estalvi, destacant el Campus de l’Alimentació de Torribera (-42,9%), el CRAI Baldiri Reixac (-35,6%), Física i Química (-19,7%), o Economia i Empresa (-18,4%). En canvi, el consum ha augmentat a Biologia (+3,2%), Bibilioteconomia i Documentació a Sants (+11,1%), i Pavelló Rosa (+15,8%).

AIGUA: variació de consum 2017/2018 (gener-juny)

En comparació amb la mitjana del període 2013-2017 el consum ha disminuït un 23,4%, i si ens remuntem als valors de fa cinc anys, el consum ha disminuït un 40,1%.

Els consums del primer semestre de 2018 han generat, en comparació amb la mitjana dels darrers cinc anys, un estalvi equivalent a l’electricitat que consumeixen 2.850 ordinadors i monitors durant tot un any en horari laboral, i a l’aigua necessària per omplir 10 piscines i mitja. En canvi, el consum de gas ha augmentat en una quantitat equivalent a unes 3.400 bombones de butà.

evolució del consum d´energia i aigua de la Universitat de Barcelona de 2018. Es segureix estalviant electricitat i aigua, no obstant, en quant al gas els resultats indiquen que s´ha consumit més.

Les dades de seguiment dels consums que es mostren en aquesta notícia han estat recopilades per la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, que coordina la implantació de les mesures d’optimització de les instal·lacions en col·laboració amb les administracions de centre.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 6: Aigua neta i sanejament

6.4: Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse·gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

Deixa un comentari