Capçalera comunicació sobre consums UB

Durant el primer semestre de 2022 augmenta el consum d’electricitat i aigua, disminueix el de gas

Entre gener i juny de 2022, el consum d’electricitat ha augmentat un 11,96% i el d’aigua un 28,57%, respecte al primer semestre de 2021. En canvi, el consum de gas ha disminuït un 0,03%. A l’hora d’interpretar aquesta evolució, cal tenir en compte que la pandèmia de covid-19 va provocar una afectació important sobre l’activitat als nostres edificis durant els primers mesos de 2021, amb menor presencialitat als edificis per part de la comunitat universitària. Enguany, amb la progressiva recuperació d’activitat, els consums es veuen afectats a l’alça.

Resum evolució dels consums d'energia i aigua a la UB el primer semestre de 2022

En el cas de l’electricitat es produeix un increment a tots els centres, amb excepció d’Esports UB (-39,6%) i l’edifici dels CCiTUB a Solé i Sabarís (-4,1%). El creixement de consum més rellevant ha tingut lloc a la Facultat d’Economia i Empresa (+34,2%), a l’edifici Jeroni Granell de Gran Via 582 (+30,9%), a la Facultat de Belles Arts (+29,5%), a les facultats de Filosofia i de Geografia i Història (+28,4%) i a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (+28,0%).

Aquests edificis coincideixen amb la tipologia de centres on la presència de la comunitat universitària és més determinant en el nivell de consum final. En canvi, aquells centres que tenen molt equipament científic o tecnològic que ha de romandre en activitat de manera gairebé permanent, com ara Medicina-Clínic, Bellvitge, Biologia o Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, limiten l’increment entre el 10 i el 15%.

Electricitat: variació de consum per centre (primer semestre 2021-2022)
Electricitat: variació de consum per centre (primer semestre 2021-2022)

En relació amb el gas, el consum s’ha mantingut força estable per al conjunt de la UB (-0,03%), tot i que es detecten grans diferències en funció del centre. Així, destaquen les reduccions a Esports UB (-69,5%), al Campus de Bellvitge (-32,1%), a l’edifici Baldiri Reixac (-24,4%), i al Campus de l’Alimentació de Torribera (-22,4%). En l’altre extrem, destaquen els increments a la Facultat de Medicina-Clínic (+44,9%), al Campus Mundet (+40,0%), a la Facultat de Dret (+24,9%), a l’Edifici Històric i Josep Carner a Plaça Universitat (+23,6%), i a la Facultat d’Economia i Empresa (+23,5%).

Gas: variació de consum per centre (primer semestre 2021-2022)
Gas: variació de consum per centre (primer semestre 2021-2022)

El consum d’aigua ha augmentat de manera generalitzada a tots els centres, amb les excepcions d’Esports UB (-49,3%) i la Facultat de Belles Arts (-42,6%). Els increments més rellevants s’han produït en aquells edificis on el consum d’aigua està més relacionat amb la presència de persones, i que havien tingut una forta reducció d’activitat presencial el primer semestre de 2021: Jeroni Granell de Gran Via 582 (on el consum s’ha triplicat), les facultats de Filosofia i de Geografia i Història (on el consum s’ha multiplicat per 2,5), l’edifici Baldiri Reixac (+127%), i el Campus Mundet (on el consum s’ha duplicat).

Aigua: variació de consum per centre (primer semestre 2021-2022)
Aigua: variació de consum per centre (primer semestre 2021-2022)

L’evolució dels consums durant el segon semestre és probable que sigui més positiva i presenti un increment més moderat, donat que la segona meitat de 2021 ja va recuperar l’activitat presencial a un nivell similar al dels primers sis mesos de 2022. Tanmateix, factors com l’increment de la temperatura per sobre de l’habitual a l’estiu, o per sota de la mitjana els darrers mesos de l’any, poden afectar en sentit advers el consum d’energia.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.