Ecoconsells

Els Horts Urbans (Eco2.0 – 18)

Si en l’anterior ecoconsell vam parlar de les cobertes verdes en edificis i dels beneficis que aportaven, aquest mes centrem l’atenció en els horts urbans, una activitat que ens permet cultivar aliments de forma saludable a les ciutats. En aquests espais es conreen hortalisses i verdures, però també s’hi planten espècies aromàtiques i medicinals que contribueixen a fer un cultiu biològic, ja que ajuden a eliminar les plagues i atrauen els insectes pol·linitzadors.

Se’n poden trobar de diverses tipologies, com ara els horts particulars que solen estar ubicats en terrasses o balcons d’habitatges. Són horts privats i d’iniciativa individual. Un altre tipus són els comunitaris, gestionats per un col·lectiu de persones, i acostumen a ocupar una major extensió de terreny que els anteriors.

Per altra banda hi ha els horts municipals que són gestionats per un ajuntament que dedica un espai públic en desús a la creació d’horts. Aquests són adjudicats a associacions que hi vulguin donar un ús social, promoure l’agricultura, integrar socialment a persones en risc d’exclusió o enfortir els espais de retrobament de persones en els barris.

Per últim existeixen els horts escolars, situats a les instal·lacions de les escoles i gestionades pel professorat. És una iniciativa amb finalitats pedagògiques que apropa l’agricultura i els valors de l’ecologia i la sostenibilitat als escolars.

Hort urbà municipal “Sagrada Família”, situat a l’Eixample de Barcelona.
Hort urbà municipal “Sagrada Família”, situat a l’Eixample de Barcelona. Font: Ajuntament de Barcelona.

La UB participa en el desenvolupament dels horts urbans municipals, duent a terme iniciatives conjuntes amb els ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de Llobregat i Esplugues de Llobregat. En aquests municipis la UB assessora, a través de la Fundació Solidaritat UB, en la implantació i gestió de diversos horts urbans.

A la pròpia Universitat també trobem iniciatives d’horts urbans comunitaris. Així, entre els anys 2009 i 2010 va funcionar un hort al recinte de les facultats de Filosofia i de Geografia i Història al Raval. L’altre és el Jardinet de l’Om, un hort autogestionat que va ser impulsat pel grup ecologista Skamot Verd de la Facultat de Biologia.

Quins objectius tenen els horts urbans?

  • Potenciar l’agricultura sostenible, evitant l’ús de fertilitzants i plaguicides perjudicials per a la salut i/o per al medi ambient.
  • Promocionar la producció local i el consum d’aliments de temporada, el què ajuda a reduir el consum d’energia associat al transport d’aliments.
  • Divulgar coneixement sobre l’agricultura biològica i l’alimentació saludable.
  • Aprofitar espais urbans en desús i creació d’espais comuns compartits.
  • Fomentar el treball voluntari i col·lectiu i enfortir les relacions entre persones i entre generacions (és habitual que persones grans treballin a l’hort, mostrant la seva feina als grups escolars).
  • Contribuir a augmentar l’activitat física regular i estimular l’envelliment actiu.

Més informació…

Deixa un comentari