Es consolida l’estalvi d’energia i aigua a la UB durant el primer semestre de 2016

Amb el retorn de les vacances d’estiu, i abans de l’inici del nou curs acadèmic, us oferim com cada trimestre l’evolució recent dels consums d’energia i aigua a la UB. En aquesta ocasió, les dades corresponen als primers sis mesos de l’any, i mostren que de moment al 2016 seguim mantenint uns consums més baixos que l’any anterior.

Si els resultats del primer trimestre van ser molt positius, en aquest segon trimestre el consum també s’ha reduït però més moderadament. Tot i això, el consum d’energia i aigua durant el primer semestre de 2016 és millor que l’any anterior, amb una disminució del 4% en electricitat, del 13,9% en gas i del 14,9% en aigua.

evolucio consum d´energia i aigua

Per fer-nos una idea del que suposa aquesta disminució, si comparem els consums del 2016 amb la mitjana dels cinc anys anteriors (2011-2015), veiem que l’estalvi en electricitat equival al que consumeixen gairebé 4.350 equips informàtics engegats tot un any durant la jornada laboral, l’estalvi en gas és equivalent a l’energia que contenen una mica més de 12.000 bombones de butà, i l’aigua que hem deixat de consumir permetria omplir gairebé del tot 14 piscines olímpiques!

Les actuacions d’optimització de les instal·lacions, i especialment la participació de la comunitat universitària i els centres, fan que la disminució de consum sigui generalitzada a gairebé tots els edificis.

En electricitat, els centres que més disminueixen el seu consum són Sants (-19,6%), l’edifici El Carme a Badalona (-11,5%), les facultats de Geografia i Història i de Filosofia (-10,5%) i la Facultat de Biologia (-7,5%).

Només un edifici ha incrementat el consum elèctric respecte el primer semestre de l’any 2015 per sobre del 5% (CCiTUB, +6,4%), i en alguns centres l’increment ha estat moderat, del 2-3%: Dret (+3,7%), Bellvitge (+2%) i al Biblioteca Baldiri Reixac (+2%).

electricitat: variacio de consum 2015/2016

En el consum de gas segueix destacant la reducció de gairebé un 90% a Medicina degut a l’aturada de les dues instal·lacions d’aigua calenta sanitària de l’edifici des de l’estiu de 2015. A la resta de centres, es detecta que la primavera ha estat una mica més fresca que el 2015, de forma que els valors de reducció es rebaixen lleugerament respecte al primer trimestre de l’any.

Tot i això, han disminuït el seu consum més del 25% respecte el primer semestre de 2015: Bellvitge (-30,6%), Biblioteca Baldiri Reixac (-28,5%), El Carme a Badalona (-27,7%) i Geologia (-27,6%). La Facultat de Bibilioteconomia i Documentació a Sants es queda lleugerament per sota d’aquest llindar (-24,8%), i els edificis de la Facultat d’Economia i Empresa tenen un estalvi proper al 20%.

En l’altre extrem, tres centres han incrementat el consum de gas respecte l’any 2015: l’Edifici Històric (+8,3%), el Campus de Torribera (+4,9%) i la Facultat de Dret (+3,1%).

Gas: variació de consum 2015/2016

El consum d’aigua té la reducció de consum més elevada dels tres subministraments (-14,9%), però ha vist moderat el seu descent per les escasses precipitacions del primer semestre de 2016. A l’entorn de Barcelona, les pluges es troben un 32% per sota de la mitjana anual entre els mesos de gener i juny.

Els centres que han assolit millors resultats durant el primer semestre són el Campus de l’Alimentació de Torribera (-46,9%), els CCiTUB (-32,9%), Física i Química (-30,2%), i l’Edifici Històric i l’aulari Josep Carner (-26,6%). En canvi, alguns centres han augmentat el consum d’aigua, com és el cas de la Biblioteca Baldiri Reixac (+18,8%), la Facultat de Farmàcia (+5,9%), la Facultat de Geologia (+3,5%) o les facultats de Geografia i Història i de Filosofia (+3,2%).

Aigua: variació de consum 2015/2016

Les dades de seguiment dels consums que es mostren en aquesta notícia han estat recopilades per la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, que coordina la implantació de les mesures d’optimització de les instal·lacions en col·laboració amb les administracions de centre.

Deixa un comentari