Ecoconsells

Got propi… per reduir residus a la universitat (Eco2.0 – 27)

A la universitat hi passem moltes hores, i per aquest motiu bevem aigua o prenem alguna beguda calenta per rehidratar-nos. Aquesta activitat, que és totalment necessària per a la nostra salut, genera un problema quan el líquid es consumeix en envasos d’un sol ús.

De fet, un gran nombre dels residus que es generen als centres de la UB són ampolles d’aigua o gots de plàstic d’un sol ús que, un cop s’han utilitzat, han estat dipositats al contenidor.

Segons la caracterització de residus realitzada al febrer d’aquest any a la facultat de Dret, en un únic dia laboral es va generar un volum de 211 litres d’ampolles d’aigua i gots de plàstics, que en pes equival a una mica més de 4 kg. Considerant el total de residus generats de les fraccions resta i envasos lleugers, la quantitat d’ampolles d’aigua i gots de plàstics llençats arriba fins al 17,7% del total.

ampolles d´ aigua i gots de plàstic a la facultat de dret
Residus d’ampolles d’aigua i gots de plàstic a la facultat de Dret. Font: Banc d’imatges OSSMA.

Cada vegada que utilitzem una ampolla d’aigua o un got de plàstic estem consumint molts recursos, ja sigui durant la fabricació de l’envàs com durant la seva posterior gestió com a residu. Es necessita fins a sis vegades més matèria primera (energia, aigua, derivats del petroli, etc.) per a produir un got d’un sol ús respecte a un got reutilitzable, i les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades del seu ús poden arribar a ser el triple.

recipients reutilitzables com cantimplores d´aigua i tasses reutilitzables
Exemples de recipients reutilitzables: cantimplores d’aigua i tassa reutilitzable. Font: Wikimedia Commons i Flickr. Llicència Creative Commons.

Per tal de reduir la quantitat de residus que generem, des de fa uns mesos la UB ha incorporat l’opció de beguda sense got a les màquines de cafè que hi ha instal·lades als centres. Per incentivar l’ús d’aquesta opció, aquelles persones que utilitzin la seva pròpia tassa tindran un descompte de 5 cèntims respecte al preu establert.

Com podem reduir la quantitat de residus que generem?

  • Usa el teu propi got a les màquines de cafè que trobaràs a la universitat. Et sortirà més barat i estaràs contribuint a evitar generar residus innecessaris!
  • Porta la teva cantimplora o envàs reutilitzable en lloc de comprar ampolles d’aigua. A la universitat hi trobaràs fonts que et permetran omplir la teva cantimplora tantes vegades com vulguis!
  • A les oficines i departaments de la universitat on trobis fonts d’aigua amb reposició de garrafes, fes servir el teu propi got o tassa reutilitzable.

Més informació

Feu un comentari