Inauguració del nou sistema de recuperació d’envasos al Campus Mundet

Un acte de demostració del funcionament de les màquines de retorn d’envasos celebrat el 23 de novembre a l’edifici Migdia I del Campus Mundet, va ser el punt de partida del nou sistema de recuperació d’envasos, que ja dona servei a tota la comunitat universitària de la UB, i en especial a les facultats d’Educació i de Psicologia.

Aquest sistema funciona de manera semblant als sistemes de dipòsit, devolució i retorn que han estat implantats arreu del món, i que es coneixen per l’acrònim SDDR.

La inauguració, que s’ha fet coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2016, va comptar amb la presència de representants de diferents unitats administratives de la UB que han participat en la implantació del projecte, de la Comissió de Sostenibilitat de la UB, de l’Agència de Residus de Catalunya, de la fundació Rezerø, i de l’empresa Serunion, que com a concessionària del servei de màquines automàtiques de la UB ha estat l’encarregada d’instal·lar les màquines de retorn d’envasos.

A partir d’ara les begudes que es venen a les màquines automàtiques del Campus Mundet incorporen un dipòsit de 0,10€. Els diners es poden recuperar si la compra es realitza amb l’ajuda del carnet UB, i si es retorna l’envàs buit a una de les màquines de recuperació (vestíbul de Migdia I i vestíbul 1100 de Ponent).

sistema de retorn ub on es preten donar valor als residus generats

El procediment per participar en aquest nou sistema és senzill:

  • Comprem la beguda amb el carnet de la universitat. Cal posar-lo en un espai senyalitzat de la màquina de venda.
  • El sistema detecta el carnet i es posa en verd.
  • Paguem la beguda amb monedes. En el preu de compra està inclòs el dipòsit de 0,10€.
  • La màquina de venda gravarà al carnet que hem comprat una beguda.
  • Quan tinguem l’envàs buit, anem a una de les màquines de retorn.
  • Posem el nostre carnet UB a la màquina de retorn i, sense retirar-lo, introduïm l’envàs buit. La màquina llegeix al carnet si hem comprat prèviament alguna beguda i, si és així, ens retorna el dipòsit de 0,10€ al carnet.
  • Els diners recuperats al carnet es poden utilitzar en una altra compra.
  • Si no havíem comprat cap beguda, podrem retornar envasos a la màquina, però no recuperarem cap dipòsit.
enganxina que explica que en els envasos que conte aquesta màquina es pot efectuar el sistema de retorn i que obtens 0,10€
home executant el retorn d´envàs i fer ús de la targeta  universitària

Amb aquest sistema es vol incrementar la proporció de residus d’envasos que es recuperen a la Universitat, ja que amb els contenidors grocs de recollida selectiva no s’assoleixen resultats prou satisfactoris.

El nou sistema de recuperació d’envasos forma part del projecte Retorna UB, que integra totes les accions encaminades a promoure la millora de la recollida selectiva i la reducció de residus als nostres centres.

L’actuació forma part de les mesures de millora ambiental incorporades en el darrer concurs per a la concessió de l’explotació del servei de màquines de venda automàtica als centres de la UB, i es correspon amb l’acció LE6.14 del Pla de Sostenibilitat (vegeu les accions previstes a la línia estratègica de residus).

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

Feu un comentari