La Conducció Eficient: conduir estalviant (Eco2.0-32)

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a Catalunya hi ha gairebé 5 milions d’automòbils matriculats, incloent turismes, motos, autobusos, furgonetes, etc. Tot i que cada vehicle té unes característiques d’emissions específiques, l’estil de conducció de cada usuari afecta directament els valors de contaminació atmosfèrica.

emissions segons la conducció
Diferències entre les emissions dels vehicles segons l’estil de conducció. Font: IDAE. Elaboració pròpia.

Amb una conducció eficient es redueixen considerablement les emissions de gasos d’efecte hivernacle i partícules en suspensió, així com el consum de combustible, que pot arribar a ser entre un 15-20% menor de mitjana.

gràfic del consum de la conducció a 60km/h
Diferències del consum de combustible a 60 km/h segons la marxa utilitzada. Font: IDAE. Elaboració pròpia.

També és recomanable la conducció a baixes revolucions, ja que així disminueix la contaminació acústica que produeix el vehicle. Per exemple, un cotxe a 4.000 rpm fa el mateix soroll que 32 cotxes a 2.000 rpm.

A més, els beneficis de la conducció eficient no són només econòmics o ambientals, sinó que també tenen relació amb l’increment de la seguretat vial, reducció de l’estrès i augment del confort del conductor i passatgers, i reducció dels costos de manteniment del vehicle.

De totes formes, no hem d’oblidar que hem d’utilitzar el cotxe només en aquells casos en els que no existeixi una alternativa per desplaçar-se en transport públic o bicicleta, realitzar el manteniment i revisions adequades per al bon funcionament del vehicle, i que en cas que haguem de comprar un vehicle nou, cal valorar totes les opcions i escollir la que s’adapti millor a les nostres necessitats reals, prioritzant els vehicles més eficients, amb menor consum i emissions més baixes.

Com podem realitzar una conducció eficient?

  • Quan hagis d’arrencar el motor del teu cotxe, fes-ho sense prémer l’accelerador i inicia la marxa immediatament després d’arrencar-lo. En motors turboalimentats es recomana esperar uns segons abans d’iniciar la marxa.
  • Utilitza la primera marxa només per posar en moviment el vehicle, i canvia enseguida a la segona marxa (aproximadament després de 2 segons o 6 metres).
  • En els vehicles de motor dièsel, canvia la marxa entre les 1.500-2.000 revolucions per minut, mentre que en els motors de benzina és preferible esperar fins a les 2.000-2.500.
  • Intenta circular amb les marxes més llargues possibles i a revolucions baixes.
  • Condueix de forma uniforme i fluida, evitant frenades, acceleracions i canvis de marxes innecessàries.
  • Quan hagis de reduir la velocitat, és millor aixecar el peu de l’accelerador i deixar rodar el cotxe amb la marxa que tingui en aquell moment. Frena de forma suau amb el pedal del fre i redueix la marxa el més tard possible.
  • Sempre que es pugui per velocitat i espai, atura el cotxe sense reduir la marxa prèviament.
  • En parades llargues és convenient apagar el motor del vehicle.
  • Condueix sempre amb una distància de seguretat adequada que permeti tenir suficient espai per maniobrar i controlar imprevistos.

Més informació…

Deixa un comentari