La contaminació dels vehicles: més enllà de les etiquetes (Eco2.0-63)

La contaminació de l’aire a les grans ciutats com Barcelona és portada dels diaris cada cop més sovint. Si en anteriors ecoconsells hem insistit en la importància de realitzar els trajectes habituals de la manera més sostenible, en aquesta ocasió ens centrarem en l’anàlisi de les emissions dels vehicles privats motoritzats, que a la província de Barcelona representen l’enorme xifra de 2.437.180 turismes i 598.837 motos (dades del 2016 de la Direcció General de Transit (DGT)).


Per diferenciar el nivell d’emissions dels vehicles disposem del Distintiu Ambiental de la DGT, que classifica els vehicles en Zero emissions, Eco, C i B. Però… realment els vehicles amb l’etiqueta de zero emissions no contaminen?

Que un cotxe sigui elèctric no vol dir que no contamini. És cert que no emet gasos de combustió pel tub d’escapament, però sí que hi ha emissions associades a la fabricació i desmantellament del vehicle, així com a la producció del combustible.

Tant és així que, segons dades de la European Environment Agency (EEA), les emissions de CO2 al llarg de tot el cicle de vida d’un vehicle elèctric que es carrega amb electricitat procedent de fonts no renovables, poden arribar a ser fins i tot superiors. Per tant, les emissions dels cotxes elèctrics al llarg de tota la seva vida només són significativament inferiors quan l’electricitat prové de fonts 100% renovables.

A part del tipus de combustible, hi ha altres característiques del vehicle que també afecten a les emissions, com ara la tecnologia, la potència del motor, o la cilindrada. A la següent taula es mostra com les emissions de CO2 augmenten amb la cilindrada.

CilindradaVelocitat urbanaVelocitat mitjanaVelocitat alta
< 0,8 L157,02107,94128,39
0,8 – 1,4 L191,91123,35136,60
1,4 – 2 L231,15144,90153,55
> 2 L314,17181,35190,72

   Taula: factors d’emissions dels turismes de benzina en funció de la cilindrada i la  velocitat (g CO2/km). Font: Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 2018.

Per conèixer les emissions teòriques d’un cotxe nou podem consultar l’etiqueta d’eficiència energètica o la Base de dades segons la marca i el model que ha elaborat el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE).

Però més enllà del que diguin les etiquetes, les emissions reals dels vehicles estan condicionades a les característiques dels usuaris, com ara, si la forma de conduir és agressiva o eficient, el manteniment que se’n fa del vehicle, o la velocitat de circulació. Una conducció per zones urbanes implica realitzar més frenades i acceleracions, incrementant així les emissions.

Com podem reduir les emissions dels vehicles?

  • Quan vagis en cotxe o moto, realitzant una conducció eficient.
  • Compartint! El cotxe, com més ple millor!
  • No comprant el vehicle en propietat. Hi ha diverses plataformes que permeten llogar el cotxe o la moto només per aquelles hores que es necessita.
  • Comprant només un vehicle si és necessari, i que sigui el més eficient possible.
  • Per moure’s només per ciutat no cal un cotxe de grans mides o amb molta potència. Cal comprar el cotxe segons les nostres necessitats, no de més cilindrada per si de cas.
  • Realitzant el manteniment adequat i les revisions anuals.
  • Practicant el viatge multimodal! Es poden combinar els diferents mitjans de transport disponibles i deixar el cotxe aparcat a l’estació o parada de transport públic.
  • i sobretot… desplaçant-nos a peu, en bicicleta o en transport públic. És el més saludable tant per al planeta com a per a nosaltres.

 

Més informació…

OSSMA

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

Deixa un comentari