L’Ecoedició: llibres que respecten el medi ambient (Eco2.0 – 15)

El disseny d’un document és tan important com el seu contingut per tal d’aconseguir una visualització agradable i entenedora. Però a més, el disseny i els materials utilitzats a l’hora d’imprimir i enquadernar un document tindran un efecte directe sobre el seu impacte ambiental.

L’ecoedició és una tècnica que incorpora criteris de sostenibilitat en les publicacions al llarg de tot el seu cicle de vida: obtenció de matèries primeres, disseny, impressió, distribució, ús, i final de la vida útil del producte. Per tant, es fomenta l’ús de materials que tinguin el mínim impacte ambiental i que no dificultin el seu posterior reciclatge, per exemple evitant l’ús de plàstics.

llibre obert
Libro Abierto – Open Book. Autor: Reset Reboot. Llicencia Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0). Font: https://www.flickr.com/photos/resetreboot/1575137561/sizes/o/in/photostream/ .

A la universitat es genera un elevat volum de publicacions, ja sigui degut a la realització de treballs acadèmics, tècnics o d’investigació. En primer lloc, cal valorar si realment és necessària la seva impressió o si n’hi ha prou amb el format digital, fet que ens permetrà estalviar recursos. En cas contrari, a continuació us donem alguns consells que podeu aplicar a qualsevol document que realitzeu.

Quins són els criteris a seguir per editar un document de forma més sostenible?

 • Si has d’imprimir un document, utilitza paper amb etiqueta i distintiu ecològic.
 • Prioritza l’ús de paper reciclat o, com a alternativa, de fibres verges procedents de boscos gestionats de forma sostenible (FSC) i totalment lliure de clor (TFC).
 • Utilitza un gramatge de paper el més reduït possible.
 • Aprofita al màxim el paper reduint la mida de la lletra, l’interlineat i ajustant els marges adequadament. Si es redueixen els marges de 2,5 cm a 1,5 cm es pot reduir una pàgina de cada sis.
 • Evita les pàgines i línies en blanc innecessàries.
 • Utilitza tipografies poc denses per reduir la despesa de tinta.
 • Intenta reduir les zones amb fons de colors sòlids i els colors foscos en la impressió. L’ús de trames permet minimitzar el consum de tinta.
 • Si vas a una impremta, escull preferiblement aquella opció que utilitzi tintes d’olis vegetals, de base aquosa o amb certificació ambiental. Són menys contaminants!
 • Quan hagis d’enquadernar un document evita l’ús d’elements que dificultin el seu posterior reciclatge. Per exemple, no afegeixis a les cobertes del llibre cap ornament d’un altre material.
 • Utilitza tapes de paper o cartró reciclat. Millor utilitzar tapes toves enlloc de dures.
 • Intenta evitar l’ús de cola per a l’enquadernació, atès que conté productes tòxics. És millor utilitzar altres tècniques com el plegat o el cosit.
 • Cal prioritzar el vernís davant la plastificació, excepte en casos on calgui que la publicació sigui molt resistent.
 • Per a entregar treballs acadèmics que siguin retornats, pots utilitzar enquadernadors reutilitzables enlloc dels d’un sol ús.
 • Considera la reutilització dels llibres o revistes que ja no necessitis. Per exemple, existeixen associacions o biblioteques que recullen llibres vells, així com diverses iniciatives d’intercanvi de llibres.
 • En cas que el llibre hagi esdevingut un residu, posa’l al contenidor de paper per tal que es pugui reciclar.

Més informació…

OSSMA

Deixa un comentari