Presentació del Pla de Sostenibilitat al grau de Ciències Ambientals

Des d’aquest curs 2016-2017, l’assignatura Desenvolupament sostenible del grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia es du a terme seguint el model d’aprenentatge servei (ApS), mitjançant el qual l’alumnat assolirà els coneixements i competències duent a terme un projecte sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Entre els projectes que es proposa desenvolupar en col·laboració amb diferents entitats de caire ambiental i social, s’han inclòs algunes propostes relacionades amb el Pla de Sostenibilitat de la UB, com ara l’anàlisi dels canals de comunicació més idonis per fer arribar la informació sobre sostenibilitat al col·lectiu d’estudiants, impulsar la recollida selectiva de la fracció de residus de matèria orgànica i el compostatge a la Facultat de Biologia, definir un projecte de voluntariat ambiental a la UB, o el seguiment i control dels criteris de sostenibilitat incorporats a les concessions de reprografia, restauració, etc.

Tots aquests projectes es corresponen amb accions del Pla de Sostenibilitat, de forma que el treball de l’alumnat donarà resposta a una necessitat real de la Universitat, i al mateix temps els permetrà adquirir coneixements i pràctica en gestió ambiental, de cara al seu futur professional.

La primera presa de contacte va tenir lloc el divendres 24 de febrer, amb una presentació de l’OSSMA en què l’alumnat de l’assignatura va poder conèixer què és el Pla de Sostenibilitat, com s’estructura la gestió ambiental a la UB, i alguns dels projectes que s’estan duent a terme en l’àmbit de la gestió de residus (Retorna UB).

Després de la presentació es va generar un debat interessant sobre les mancances en eficiència energètica o gestió de residus a l’entorn que més coneixen (la Facultat de Biologia), sobre el paper que els estudiants del grau de Ciències Ambientals podrien jugar per sensibilitzar la comunitat universitària, o sobre els mecanismes de participació del col·lectiu d’estudiants en la presa de decisions per a la integració de la sostenibilitat a la Universitat.

màquines a la facultat de Biologia

Agraïm als coordinadors de l’assignatura (M. Àngels Alió, Mireia Esparza, Mar Grasa i Roc Padró) per facilitar la integració del Pla de Sostenibilitat com a recurs docent en el grau de Ciències Ambientals.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

1 comentari a “Presentació del Pla de Sostenibilitat al grau de Ciències Ambientals”

Respon a Xavier De Pedro Puente Cancel·la les respostes