PuntBiciUB d’autoreparació de bicicletes: instal·lats a la UB tres nous tòtems

El passat divendres 13 de novembre es van instal·lar tres nous tòtems del PuntBiciUB d’autoreparació de bicicletes en els següents emplaçaments:

Punt Bici UB d'autoreparació bicis Esports UB

El PuntBiciUB d’autoreparació de bicis és un servei gratuït que permet que els usuaris que es desplacen a la universitat amb bicicleta puguin fer petites reparacions i actuacions de manteniment.  

Simplement cal posar una moneda (que es retorna quan es tanca el tòtem) per accedir a les eines:  clau anglesa, tornavís pla i d’estrella, claus Allen, palanques per a desmuntar les cobertes de les rodes i bomba d’aire amb capçal per a tota mena de vàlvules. Si el que es vol és inflar les rodes, hi ha una barra lateral per subjectar la bici, i per a la resta d’actuacions es pot recolzar la bici al penjador superior. 

Aquests tòtems d’autoreparació s’afegeixen als que ja hi ha instal·lats al costat d’altres aparcaments de bicicleta de diferents edificis de la UB:

Instruccions per fer servir el totem

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.2: Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, les dones, els infants, les persones amb discapacitat i la gent gran.