Imatge destacada per a les notícies de punts de recollida selectiva

El Campus de l’Alimentació de Torribera ja té punts de recollida selectiva a tots els edificis

Coincidint amb l’inici del curs acadèmic 2021-2022, hem completat la instal·lació dels punts de recollida selectiva als edificis del Campus de l’Alimentació de Torribera. Amb aquesta actuació volem aconseguir una millora de la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva de residus municipals.

Els canvis realitzats inclouen:

  • Una nova distribució de les papereres, per tal que la proporció de les diferents fraccions de recollida estigui més equilibrada.
  • L’agrupació de les papereres en punts de recollida selectiva on es poden trobar les diferents fraccions de selectiva (paper, envasos, resta i matèria orgànica).
  • La unificació de la tipologia dels contenidors utilitzats al centre, aprofitant els mitjans existents.
  • Un nou etiquetatge, que permet una identificació visual més clara i ràpida, amb etiquetes de diferents colors i en diferents idiomes. Les bosses per als residus també porten el color de la fracció, per tal de facilitar la identificació en tot moment, des de la paperera de l’edifici fins al contenidor del carrer.
Punt de recollida selectiva del Campus de l'Alimentació de Torribera amb papereres de paper, envasos i resta
Punt de recollida selectiva del Campus de l’Alimentació de Torribera
Punt de recollida selectiva del Campus de l'Alimentació de Torribera amb papereres d'orgànica, resta, paper, envasos i vidre
Punt de recollida selectiva a la sala de cuina de l’edifici La Masia del Campus de l’Alimentació de Torribera

La implantació d’aquesta actuació de millora ha comptat amb el suport i la col·laboració de l’Administració de Campus de Torribera.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.