Imatge destacada per a les notícies de punts de recollida selectiva

Nous punts de recollida selectiva al CRAI Biblioteca del Campus Mundet

El CRAI Biblioteca del Campus Mundet compta amb nous punts de recollida selectiva distribuïts per les diferents zones de treball i consulta. Amb aquesta actuació es vol aconseguir una millora de la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva en aquest espai de l’edifici de Llevant.

Els canvis realitzats inclouen:

  • Una nova distribució de les papereres, per tal que la proporció de les diferents fraccions de recollida estigui més equilibrada.
  • L’agrupació de les papereres en punts de recollida selectiva on es poden trobar les diferents fraccions de selectiva (paper, envasos i resta).
  • La unificació de la tipologia dels contenidors utilitzats al centre.
  • Un nou etiquetatge, que permet una identificació visual més clara i ràpida, amb etiquetes de diferents colors i en diferents idiomes. Les bosses per als residus també porten el color de la fracció, per tal de facilitar la identificació en tot moment, des de la paperera de l’edifici fins al contenidor del carrer.
Punt de recollida selectiva de residus al CRAI Biblioteca del Campus Mundet
Nou punt de recollida selectiva de residus municipals al CRAI Biblioteca del Campus Mundet

La implantació d’aquesta actuació de millora ha anat a càrrec del mateix CRAI Biblioteca del Campus Mundet, amb el suport de l’OSSMA. L’acció s’emmarca en la meta CA10 de l’Agenda 2030 de la Universitat de Barcelona (reduir la quantitat i perillositat dels residus), i en l’objectiu Residu Zero del full de ruta per implementar accions de sostenibilitat a la UB.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.