Punt de recollida selectiva de l'Edifici Margalef de la Facultat de Biologia

Nous punts de recollida selectiva a la Facultat de Biologia

Al llarg d’aquest l’any s’ha dut a terme el canvi de distribució de papereres de residus a la Facultat de Biologia, que té com a principal objectiu aconseguir una millora de la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva de residus municipals.

Els canvis realitzats inclouen:

  • Nova distribució de papereres, aconseguint una proporció més equilibrada de les diferents fraccions de recollida. El nombre de contenidors de la fracció resta ha disminuït significativament.
  • Creació de punts de recollida selectiva amb un contenidor per a cada una de les fraccions de selectiva (paper, envasos, resta i matèria orgànica).
  • Unificació de la tipologia dels contenidors utilitzats al centre, aprofitant els mitjans existents.
  • Nou etiquetatge, per a una identificació visual més clara i ràpida, amb etiquetes de diferents colors i en diferents idiomes. Les bosses per als residus també porten el color de la fracció, per tal de facilitar la identificació en tot moment, des de la paperera de l’edifici fins al contenidor del carrer.

D’acord amb un projecte aprenentatge servei dut a terme per alumnat de l’assignatura Desenvolupament Sostenible del grau de Ciències Ambientals, els primers resultats de la implantació dels punts de recollida selectiva a l’aulari van ser positius, ja que a les papereres de selectiva els residus estaven ben separats.

Punt de recollida selectiva de l'Edifici Margalef de la Facultat de Biologia
Punt de recollida selectiva de l’Edifici Margalef de la Facultat de Biologia
Punt de recollida selectiva de l'Edifici Prevosti de la Facultat de Biologia
Punt de recollida selectiva de l’Edifici Prevosti de la Facultat de Biologia
Punt de recollida selectiva de la gespeta de l'Era de Cal Feliu de la Facultat de Biologia
Punt de recollida selectiva de la gespeta de l’Era de Cal Feliu de la Facultat de Biologia

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.