Etiquetes identificatives de les paperes de residus a la Universitat de Barcelona

Nous punts de recollida selectiva a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

Recentment s’ha completat el canvi de distribució de papereres de residus a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, que té com a principal objectiu aconseguir una millora de la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva de residus municipals.

En relació als canvis realitzats, destaquem els següents aspectes:

  • Nova distribució de papereres, aconseguint una proporció més equilibrada de les diferents fraccions de recollida. El nombre de contenidors de la fracció resta ha disminuït significativament.
  • Creació de punts de recollida selectiva amb un contenidor per a cada una de les fraccions de selectiva (paper, envasos i resta).
  • Unificació de la tipologia dels contenidors utilitzats al centre, aprofitant els mitjans existents.
  • Nou etiquetatge, per a una identificació visual més clara i ràpida, amb etiquetes de diferents colors i en diferents idiomes. Les bosses per als residus també porten el color de la fracció, per tal de facilitar la identificació en tot moment, des de la paperera de l’edifici fins al contenidor del carrer.
Punt de recollida selectiva de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Punt de recollida selectiva de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.