Punts verds i deixalleries: aprofitant els recursos (Eco2.0-37)

Els punts verds o deixalleries són espais centralitzats de recollida de residus que necessiten un tractament específic i per als que no disposem de contenidors al carrer, com ara pneumàtics, fluorescents, pintures, bateries o oli usat per cuinar. A més, també es poden portar objectes voluminosos com electrodomèstics, mobles, ferralla, runa, entre d’altres.

punt verd zona. Deixalleria de collserola
Punt verd de Zona – Deixalleria de Collserola. Font: Barcelona+Sostenible

Aquestes deixalleries i punts verds no s’han d’entendre com el lloc on anem a llençar els nostres residus, sinó com a instal·lacions que faciliten que molts d’aquests productes puguin esdevenir un nou recurs. En concret, gairebé el 90% dels productes recollits són aprofitats, ja sigui per ser reutilitzats (45,9%), reciclats (32,6%) o per compostatge (9%).

A més, aquests espais també ens ofereixen altres serveis que ens poden ser de molta utilitat, com ara cursos i tallers sobre reutilització i reparació d’objectes per tal d’allargar el seu cicle de vida.

Un altre avantatge d’anar als punts verds o deixalleries són les bonificacions que alguns municipis ofereixen als usuaris habituals. En el cas dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal de premiar el reciclatge existeix una bonificació en la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus que repercuteix en la factura de l’aigua. Altres municipis també ofereixen diferents tipus de bonificacions, com ara reduccions en la taxa d’escombraries.

Recorda que, a més dels punts verds i deixalleries fixos, molts municipis compten amb deixalleries mòbils, uns vehicles adaptats de recollida que visiten diferents barris amb un calendari de parades preestablert. Els residus recollits en aquestes deixalleries mòbils són traslladats a una deixalleria fixa, on reben el tractament adient.

Què ens ofereixen els punts verds o deixalleries?

  • Busca quin és el punt verd o deixalleria que tinguis més a prop de casa teva o de la feina. Tens diverses opcions segons el teu lloc de residència: deixalleries municipals o metropolitanes, i punts verds de zona, de barri o mòbils.
  • Porta tots aquells residus que requereixen un tractament especial o que no disposem de contenidor de recollida al carrer.
  • Col·loca els productes en el lloc adient. En cas de dubte, pregunta a la persona encarregada de la instal·lació per a què et pugui assessorar.
  • Participa en les activitats que s’ofereixen a les diferents deixalleries o punts verds.
  • Informa’t sobre les bonificacions existents segons el municipi.

Més informació…

OSSMA

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

Deixa un comentari