Nova senyalització amb codis QR al Jardí Ferran Soldevila

La Unitat de Manteniment de la UB ha instal·lat, en el marc de les actuacions previstes al projecte “Jardins per a la Salut”, 67 nous rètols que integren codis QR per identificar les espècies vegetals del Jardí Ferran Soldevila. Capturant cadascun dels codis amb el telèfon intel·ligent s’accedeix a la fitxa descriptiva de l’espècie, que es troba disponible al lloc web Racons verds.

exemple de exemplar amb codi QR al Jardí Ferran Soldevila

En aquesta notícia trobareu més informació sobre el projecte d’innovació docent, coordinat pel Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF).

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.4: Enfortir els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

11.7: Per al 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, la gent gran i les persones amb discapacitat.

Deixa un comentari