Ecoconsells

Quant consumeix la teva roba? (Eco2.0 – 24)

Alguna vegada us heu preguntat quants recursos consumim per la roba que portem posada? A partir de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) de la roba podem quantificar quants recursos es consumeixen des de la producció de les matèries primeres fins l’eliminació final del producte, tenint en compte tot el procés de fabricació, distribució i utilització.

impacte ambiental de la roba
Cicle de vida dels productes tèxtils i impacte ambiental associat. Font: elaboració pròpia a partir de dades de Republique et Canton de Geneve i Gobierno de Aragón.

El major impacte ambiental té lloc durant la fase de producció de matèries primeres, sobretot per l’elevat consum d’aigua i pesticides en els conreus de cotó i l’ús de derivats del petroli per a l’obtenció de fibres sintètiques. S’estima que per fabricar una samarreta de cotó es necessiten un 2.900 litres d’aigua, i per a uns pantalons texans calen 11.800 litres [Font: Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., (2010). Globalización del agua: compartir los recursos de agua dulce del planeta. Marcial Pons. Madrid].

El tipus de material utilitzat o l’estampat influeixen molt en l’impacte que tindrà sobre el medi ambient. Per exemple, el cotó ecològic o reciclat té menys impacte que el convencional, i les tècniques que s’utilitzen per aconseguir un aspecte desgastat en els teixits contaminen molt més que d’altres. La tècnica del sandblasting on s’utilitza sorra amb aigua a pressió sobre el teixit per donar l’aspecte desgastat s’ha prohibit en països europeus pels problemes ambientals i sobre la salut dels treballadors que ocasiona, i per això actualment s’estan introduint noves tècniques menys perjudicials.

Durant la fase d’utilització de la roba l’impacte ambiental també és molt elevat, representant aproximadament el 38% de l’impacte total al llarg de la seva vida útil, sobretot pel consum d’aigua i energia de la rentadora i l’assecadora, així com la contaminació derivada de l´ús de detergents i suavitzants.

peces de roba
Imatge amb exemples de peces de roba. Autor: Matt Kowal. Llicència Creative Commons (CC BY-SA 2.0). Font: https://www.flickr.com/photos/mattkowal/6813979764/

Què pots fer per reduir l’impacte ambiental associat a la roba?

  • Compra només aquelles peces de roba que necessitis i que et siguin d’utilitat. Intenta evitar les compres compulsives i que simplement volen satisfer un desig momentani.
  • Escull aquells materials que tinguin un impacte ambiental més baix, com ara fibres ecològiques o reciclades.
  • Conserva i renta les peces de roba de forma adequada per evitar el seu deteriorament i allargar-ne la vida útil. Llegeix bé les etiquetes i segueix les instruccions!
  • Repara els petits desperfectes que puguin sorgir a la roba en lloc de comprar-te una peça nova.
  • Si ja no et va bé una peça de roba i encara està en bones condicions, cedeix-la a familiars, amics o algú del teu entorn que li vingui bé. Si no trobes ningú, diposita-la en el contenidor o espai adient per a què pugui ser reutilitzada per una altra persona. Diverses associacions s’encarreguen de gestionar la roba amb objectius socials.
  • En cas que la roba estigui en mal estat, porta-la a la deixalleria o punt verd per a què pugui ser reciclada i s’aprofitin els teixits per crear nous productes.

Més informació…

Deixa un comentari