Resultats de la Diagnosi de mobilitat als centres de la UB del Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement

Durant els mesos de maig i agost del 2013 es va realitzar una enquesta a tota la comunitat universitària per tal de conèixer el perfil de mobilitat dels nostres Campus. Per això, es va preguntar quins eren els modes de transport que utilitzaven durant un mateix recorregut per accedir a la UB, els motius pels quals escollien aquesta combinació, el temps de desplaçament, i altres preguntes relacionades amb la mobilitat sostenible a la universitat. Es van obtenir un total de 1.768 enquestes vàlides per al Campus Diagonal – Portal del Coneixement.

Document complet