Resultats finals de la prova pilot de retorn d’envasos al Campus Diagonal

17.878. Aquesta és la xifra final d’envasos de begudes recollits a les vuit màquines de retorn instal·lades al Campus Diagonal en el marc del projecte GMI. La prova pilot, que ha durat onze mesos, ha permès comprovar el funcionament d’aquest sistema de recuperació d’envasos, que ja es troba en funcionament en alguns països amb resultats positius.

El centre de la UB amb major participació durant la prova pilot ha estat Relacions Laborals, amb 4.156 envasos recollits, seguit de Biologia, amb 3.770. En tercer lloc, a Geologia s’han recollit 2.964 envasos, i més lluny han quedat Física i Química (1.659), Farmàcia (1.816), Economia i Empresa 690 (1.277), Economia i Empresa 696 (1.181) i Dret (1.055).

D’acord amb aquests resultats, el projecte ha tingut un major impacte en els centres més petits, on la presència de la màquina permet accedir-hi fàcilment sense necessitat de desplaçar-se gaire per l’edifici. En canvi, als centres més grans, on arribar a la màquina de retorn pot fer-se pesat per la distància, la proporció d’envasos retornats ha estat més baixa. L’excepció a aquest comportament ha estat la Facultat de Biologia, on s’ha detectat un major nivell de conscienciació i interès pel projecte tot i tractar-se d’un centre gran, amb una única màquina disponible per a tres edificis.

També són interessants els resultats del grau de participació i compromís de la comunitat universitària a cada centre.

En general, els centres del Campus Sud, amb predomini de facultats de tipus experimental, han tingut una participació rellevant, en tant que al Campus Nord ha estat molt més reduïda si tenim en compte que tant la Facultat de Dret com la Facultat d’Economia i Empresa tenen un elevat nombre d’estudiants.

El projecte ha comptat amb usuaris molt participatius, que aportaven un gran nombre d’envasos a les màquines, i amb alguns extraordinàriament compromesos, que fins i tot recollien els envasos que trobaven al seu voltant per col·laborar amb aquesta iniciativa. Als edificis més petits, com ara Relacions Laborals o Geologia, aquest usuaris compromesos han tingut un gran impacte sobre el resultat final del seu centre en el conjunt del projecte. Tanmateix, una altra part de la comunitat universitària ha preferit no participar en el projecte i, per tant, no ha utilitzat les màquines.

En relació a la gestió dels residus d’envasos, aquest sistema ha permès obtenir una gran qualitat en la separació dels materials, ja que les màquines detecten automàticament si l’envàs és de metall o plàstic, i el dipositen en compartiments diferents. Tot i que aquest potencial permetria que empreses de recuperació aprofitessin directament els materials obtinguts per a nous usos, els residus d’aquesta prova pilot s’han destinat als contenidors de la fracció d’envasos lleugers de residus municipals (contenidor groc).

El darrer lliurament de premis entre els participants al projecte va tenir lloc el passat 17 de març. En aquesta ocasió un dels afortunats també era membre de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona.

Guanyadors premis projecte GMI

La iniciativa, promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, ASCAME i Funditec s’engloba en el projecte europeu Green Med Initiative (GMI), finançat per la Unió Europea sota el Programa ENPI CBC MED mitjançant el Instrument de Veïnatge i Partenariat, i a Catalunya compta amb la col·laboració de la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable. A la UB hi ha participat molt activament el personal de les empreses que presten el servei de neteja (Ingesan i Renet).

Deixa un comentari