Retorna UB: 7.000 envasos recollits al Campus Diagonal en 10 setmanes

Les vuit màquines de retorn d’envasos instal·lades al Campus Diagonal han recollit entre el 20 d’abril i el 27 de juny un total de 7.057 ampolles i llaunes de begudes. Els centres amb més participació continuen sent Biologia i Relacions Laborals, amb 1.800 i 1.700 envasos recuperats, respectivament.

La finalització del període lectiu en les darreres setmanes està reduint la participació de la comunitat universitària en aquest projecte però, tot i això, si comptem les 16 màquines que funcionen en el marc el projecte GMI, el nombre total d’envasos recuperats arriba als 14.000, dels quals un 50% han estat dipositats a la UB, un altre 45% a la UPC, i el 5% restant a l’escola de disseny Elisava.

Distribució dels envasos retornats per centre i distribució dels envasos retornats per universitat

En la data de redacció d’aquesta entrada, ja s’han celebrat dos sorteigs entre els participants, corresponents als mesos d’abril i maig. Entre els sis guanyadors escollits, la meitat han estat de la UB, i corresponen a estudiants de les facultats de Biologia, Dret i Geologia.  En la fotografia que acompanya aquest text, es mostra el lliurament del premi a la guanyadora del sorteig celebrat entre els participants al mes d’abril, estudiant de la Facultat de Biologia, i que va comptar amb la presència de representants de la Cambra de Comerç i Funditec, dues de les entitats promotores del projecte a Catalunya.

Lliurament premi sorteig retorn envasos Campus Diagonal

Recordem que, per participar en els sorteigs mensuals que se celebren fins al mes de desembre, cal registrar-se a la plataforma ReAct. Un cop registrat, només cal introduir a la plataforma el codi numèric que apareix al final del tiquet, o bé descarregar-se l’aplicació mòbil (disponible a Google Play i iTunes) i escanejar el codi QR del tiquet.

Aquesta actuació es du a terme en el marc del projecte europeu Green Med Initiative (GMI), que està finançat per la Unió Europea sota el Programa ENPI CBC MED a través de l’Instrument de Veïnatge i Partenariat. També col·labora activament en el projecte el personal de les empreses que presten el servei de neteja als edificis de la UB (Ingesan i Renet).

Feu un comentari