Retorna UB: funcionament del nou sistema de retorn d’envasos de begudes

El Campus de Mundet i els edificis ubicats a Plaça Universitat (Edifici Històric i edifici Josep Carner) disposen d’un nou sistema de retorn d’envasos de begudes fredes.

El funcionament és similar als Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn implantats arreu del món, i que es coneixen per l’acrònim SDDR. Amb aquest sistema, les begudes que es venen a les màquines automàtiques d’aigua i refrescos incorporen un dipòsit de 0,10€, que es pot recuperar retornant l’envàs buit a les màquines de retorn que s’han instal·lat en els centres.

Els passos a seguir són molt senzills:

Compra de la beguda

 • Per comprar la beguda col·loquem el carnet de la universitat a l’espai senyalitzat de la màquina de venda i el deixem col·locat fins a finalitzar la compra. (No cal tenir cap vinculació amb l’entitat bancària).
 • El sistema detecta el carnet, fa un senyal acústic i es posa en verd.
 • La beguda es paga amb monedes (com el carnet actua com a moneder virtual, el canvi quedarà acumulat al carnet UB per a properes compres. En el preu de compra està inclòs el dipòsit de 0,10€).
 • Cal mantenir polsat el botó del producte escollit a la màquina fins que caigui la beguda seleccionada.
 • La màquina de venda gravarà al nostre carnet que hem comprat una beguda, i per tant, tindrem dret a recuperar un dipòsit.
 • Un cop acabada la compra, ja podem treure el nostre carnet UB.

Retorn de l’envàs i recuperació del dipòsit

 • Quan tinguem l’envàs buit, anem a la màquina de retorn.
 • Posem el nostre carnet UB a la màquina de retorn i, sense retirar-lo, introduïm l’envàs buit.
 • La màquina compacta l’envàs i llegeix al carnet si hem comprat prèviament alguna beguda. Si és així, ens retorna el dipòsit de 0,10€ al carnet.
 • Els diners recuperats al carnet es poden utilitzar en una altra compra.
 • Si no havíem comprat cap beguda, podrem retornar envasos a la màquina, però no recuperarem cap dipòsit.
sistema de retorn de envasos de plàstic

Les tres màquines de retorn que tenim instal·lades a la nostra universitat les trobarem a:

 • CAMPUS DE MUNDET:
  • Edifici Migdia I: al vestíbul principal, al costat del punt d’informació.
  • Edifici Ponent: vagó 1, planta 1a.
 • EDIFICI HISTÒRIC:
  • a l’entrada del Pati de Lletres si venim des del Josep Carner.

El nou sistema de recuperació d’envasos forma part del projecte Retorna UB, que integra totes les accions encaminades a promoure la millora de la recollida selectiva i la reducció de residus als nostres centres.

Amb aquest sistema es vol incrementar la proporció de residus d’envasos que es recuperen a la Universitat, ja que amb els contenidors grocs de recollida selectiva no s’assoleixen resultats prou satisfactoris.

L’actuació forma part de les mesures de millora ambiental incorporades en el darrer concurs per a la concessió de l’explotació del servei de màquines de venda automàtica als centres de la UB, i es correspon amb l’acció LE6.14 del Pla de Sostenibilitat (vegeu les accions previstes a la línia estratègica de residus).

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

Feu un comentari