Reduïm residus amb les safates de paper per reutilitzar del CRAI Biblioteques

Coneixeu les safates de paper per reutilitzar del CRAI Biblioteques? Les trobareu al punt d’informació i préstec, contenen paper usat per una cara que podeu agafar per prendre notes i contribuir a la reducció dels residus generats a la Universitat. A més, també podeu deixar paper escrit per una cara per tal que altres persones en facin servei.

Entre totes i tots reduïm residus!

Safates de paper per reutilitzar al CRAI Biblioteca de Física i Química
Safates de paper per reutilitzar al CRAI Biblioteca de Ciències de la Terra

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.