La UB comença l’any 2016 amb un nou descens en el consum d’energia i aigua

El consum d’energia i aigua de la UB ha seguit disminuint durant el primer trimestre de l’any 2016 respecte anys anteriors, com a resultat de les actuacions d’optimització de les instal·lacions, d’algunes inversions (com ara la substitució de lluminàries fluorescents per LEDs a l’aulari Josep Carner), i de la participació de la comunitat universitària en un consum més eficient i responsable.

Si be portem reduint el consum des de l’any 2010, aquest primer trimestre ha tingut uns resultats molt positius, amb una reducció del 6,4% en el consum elèctric, del 21,2% en el consum de gas, i del 18,3% en el consum d’aigua.

evolucio del consum d´energia i aigua (2016)

La disminució de consum ha estat generalitzada a tots els edificis, amb molt comptades excepcions.

En relació a l’electricitat, els centres que han assolit major reducció han estat Sants (-29%), les facultats de Geografia i Història i de Filosofia (-15%), el conjunt format per l’Edifici Històric i l’aulari Josep Carner (-13%), i el Campus Mundet (-10%). Entre aquests centres, cal destacar que l’aulari Josep Carner ha assolit una reducció d’un 30% degut principalment a la instal·lació de tubs i lluminàries amb tecnologia LED.

Només un edifici ha incrementat el seu consum elèctric respecte el primer trimestre de l’any 2015 (CCiTUB, +3,4%), i en alguns centres la reducció ha estat molt petita, com a Bellvitge (-0,4%) o Geologia (-0,8%).

electricitat: variació del consum 2015/2016 (gener-març)

Del consum de gas destaca la reducció de gairebé un 90% a Medicina degut a l’aturada de les dues instal·lacions d’aigua calenta sanitària de l’edifici des de l’estiu de 2015. Molts centres han disminuït el seu consum més del 25% respecte el primer trimestre de 2015, destacant Bellvitge (-35,9%), Geologia (-33%), Biblioteconomia i Documentació (-32,3%), la Biblioteca Baldiri Reixac (-29,5%), Biologia (-29,3%), i Economia i Empresa (-25,7%).

Cap centre ha incrementat el consum de gas respecte l’any 2015, i les reduccions més modestes s’han produït a l’Edifici Històric (-0,8%), i al Campus de Torribera (-4,8%).

gas: variació de consum 2015/2016 (gener-març)

El consum d’aigua mostra globalment una reducció molt important (-18,3%), però amb grans diferències entre edificis, ja que alguns l’han disminuït més d’un 20%, i en canvi altres l’han incrementat gairebé el 5%. Els centres que han assolit millors resultats aquest primer trimestre són l’Edifici Històric i l’aulari Josep Carner (-38,7%), Física i Química (-37,9%), Biologia (-25,3%), CCiTUB (-25,3%), Campus Mundet (-24,3%), Esports UB (-21,3%), i Medicina (-20,3%). En l’altre extrem tenim alguns centres on ha augmentat el consum d’aigua, com és el cas de Belles Arts (+4%).

aigua: variació de consum 2015/2016 (gener-març)

Tot i que la valoració d’aquests resultats és molt positiva, convé tenir en compte alguns factors extraordinaris que han contribuït a una reducció de consum addicional, com ara un hivern suau, o que aquest any les festes de Setmana Santa han coincidit en el primer trimestre, quan el 2015 van ser al mes d’abril. És per això que hem de seguir atents i col·laborar activament en la reducció dels consums, apagant els aparells, lluminàries i climatització quan sortim dels espais.

Les dades de seguiment dels consums que es mostren en aquesta notícia han estat recopilades per la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, que coordina la implantació de les mesures d’optimització de les instal·lacions en col·laboració amb les administracions de centre.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

7.3: Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

Deixa un comentari