La UB als processos participatius de sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona

Durant aquest any 2016 la Universitat de Barcelona continua la seva col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria de sostenibilitat prenent part de dos processos participatius.

Per una banda, la UB forma part com a signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i membre del programa Entitats i Empreses + Sostenibles, dels nous grups de treball i projectes compartits per contribuir a l’acció a favor de la sostenibilitat a Barcelona.

En concret, la UB fa aportacions al grup d’educació ambiental i comunicació, que ha de fer el seguiment de les polítiques municipals i assessorar en aquest àmbit, i participa a dos dels projectes que es desenvoluparan en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima:

Aquests projectes estan orientats a l’acció i desenvolupen iniciatives concretes en un termini de dos anys. La Universitat de Barcelona hi aportarà la seva experiència, atès que ha participat en el desenvolupament d’iniciatives similars adreçades a la comunitat universitària.

Sessió de treball del projecte de la Xarxa Barcelona+Sostenible De porta a porta i separo el que em toca. I l'envàs, al comerç tornaràs. 07/04/2016. Banc d'imatges OSSMA.

Sessió de treball del projecte de la Xarxa Barcelona+Sostenible De porta a porta i separo el que em toca. I l’envàs, al comerç tornaràs. 07/04/2016. Banc d’imatges OSSMA.

L’altre àmbit de participació és l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal 2016-2019 i els Plans d’Actuació dels Districtes (PAM i PAD, respectivament). L’Ajuntament de Barcelona, a més de posar a disposició de la ciutadania la plataforma digital decicim.barcelona, ha organitzat desenes de trobades per temes i districtes per tal de rebre aportacions al PAM i als PAD, i copsar els interessos i inquietuds de la ciutadania i els actors d’interès a la ciutat.

Una d’aquestes trobades, celebrada el 16 de març a la Facultat de Dret, va estar centrada en les Universitats al districte de Les Corts, i va comptar amb assistència de representants de l’Ajuntament, la UB i associacions veïnals. Els temes de sostenibilitat, i especialment els relacionats amb la mobilitat, van tenir un paper molt destacat durant la reunió. Podeu consultar aquí les conclusions d’aquesta trobada, que apunten cap a un reforç de la integració del Campus Diagonal en el districte, i la col·laboració entre els actors que conviuen a la zona.

Les entitats signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, i entre elles la UB, van participar el 17 de març en una altra sessió celebrada a l’Espai Jove la Fontana de Gràcia, centrada en aquest cas en debatre les propostes de l’eix 3 del Programa d’Actuació Municipal, que inclou els temes de sostenibilitat: Medi ambient i espai públic / Verd urbà i biodiversitat / Urbanisme per als barris / Mobilitat Sostenible / Energia i canvi climàtic. Consulteu aquí el resum de la sessió i les propostes que van tenir més acceptació.

En tant que el procés participatiu del PAM i els PAD finalitza el mes d’abril, la col·laboració amb els grups de treball i projectes es mantindrà activa els propers mesos amb reunions periòdiques.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 12: Producció i consum responsables

12.7: Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.

Deixa un comentari