Captura de pantalla del video del procediment de gestió de residus especials de laboratori

Nou video del procediment de gestió de residus especials de laboratori de la UB

Ja es troba disponible a la web UBtv el vídeo explicatiu sobre el funcionament del procediment de gestió de residus especials de laboratori.

La UB produeix una gran varietat de residus perillosos en els laboratoris i tallers on es fa docència i recerca. Per gestionar-los correctament, disposem d’un procediment que detalla què cal fer des del moment en que els generem fins que són retirats dels magatzems que hi ha en cada centre.

En el vídeo es presenten les diferents fases del procediment (identificació i classificació, selecció del recipient, etiquetatge, emmagatzematge al laboratori i transport intern), i es faciliten indicacions per reduir els riscos associats a la manipulació dels residus.

El vídeo es troba disponible tant en català com en castellà, amb subtítols en català i en anglès.

Carregant vídeo…

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 12: Producció i consum responsables

12.4: Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir·ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar·ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.