Equip OSSMA

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball 2018

L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient vol fer partícip a tota la comunitat universitària de la celebració del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, que es commemora aquest dissabte 28 d’abril.

Volem compartir-ho amb tots vosaltres i engrescar a tota la comunitat universitària a continuar treballant per fer que la nostra Universitat sigui reconeguda, no només per la seva qualitat investigadora, docent i de gestió, sinó també per la integració de la prevenció i el medi ambient en totes les nostres activitats i tots els nivells de comandament i per l’esforç continuat de tothom per evitar accidents i malalties professionals en el desenvolupament de la seva activitat.

L’equip de professionals de l’OSSMA esta al vostre servei i, us assessorarà i facilitarà les eines al seu abast per tal de preservar les condicions de seguretat i salut adients de forma que el desenvolupament de la vostra activitat sigui motiu de satisfacció i no de desencant.

Equip OSSMA

La nostra tasca però, també inclou avisar-vos de tot allò que no s’està fent prou bé, per proposar-vos els mecanismes i les mesures preventives o correctores necessàries, per fer visibles els problemes i les possibles solucions i, per ser, en definitiva, el suport a tot el personal de la UB en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals.

Tot això no serà possible sense la col·laboració de totes les persones que conformem la UB, i és gràcies a vosaltres que hem aconseguit algunes fites destacables durant el darrer any, com ara:

  • La reducció dels accidents amb baixa al 2017, que han baixat un 40% respecte de l’any anterior.
  • L’èxit de participació a les jornades formatives que anualment es duen a terme destinades als graduats que s’incorporen als laboratoris d’investigació, 150 en la darrera edició del mes de març.
  • La programació de cursos en línia sobre diferents aspectes de prevenció, treball a laboratoris, cura de la veu i altres, oberts a tot el personal a través de la plataforma Moodle.
  • La formació especialitzada dels equips de segona intervenció i de primers auxilis en diferents centres, d’acord amb els seus plans d’autoprotecció, per si cal actuar en cas d’emergència.
  • La col·laboració amb diversos centres per a la dotació d’equips desfibril·ladors, acció que continuarà en el futur fins abastar tots els de la UB.
  • La millora de la vigilància de la salut del personal especialment sensible.

I en continuarem aconseguint moltes més!

Recordeu que ens trobareu a la planta baixa de l’Edifici Florensa, al Campus Diagonal, i que ens podeu contactar per qualsevol dels mitjans que trobareu al peu de la nostra pàgina web.

OSSMA: què fem