1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
  El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu.
 2. Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades?
  L’adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades de la Universitat de Barcelona és protecciodedades@ub.edu i la seva adreça postal és Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona.
 3. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
  Tractem les vostres dades personals per tal de dur a terme la gestió relacionada amb el formulari que heu omplit, així com enviar-vos missatges de correu electrònic en el cas que hi hagués alguna modificació.
 4. Durant quant temps conservarem les vostres dades personals?
  En el cas que revoqueu el consentiment o un cop finalitzi la gestió, les vostres dades seran suprimides.
 5. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
  La base legal per al tractament de les vostres dades personals amb la finalitat de gestionar la inscripció a la conferència és el vostre consentiment, que el podreu revocar en qualsevol moment. Si el revoqueu, no us podreu inscriure a la conferència.
 6. A quins destinataris es facilitaran les vostres dades?
  A la pròpia universitat i als encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades necessàries.
 7. Quins són els vostres drets?
  Teniu el dret a obtenir confirmació sobre si la UB està tractant o no dades de caràcter personal sobre la vostra persona. En aquest sentit, teniu el dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió.
  En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En el cas que correspongui ser estimat aquest dret, únicament conservarem les dades per a l’exercici del dret de defensa o formular reclamacions.
  En virtut del dret a la portabilitat i en determinats supòsits, teniu dret a obtenir les vostres dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica. Així mateix, també teniu dret a què la UB les  transmeti a un altre responsable del tractament.
 8. Com podeu exercir els vostres drets?
  Mitjançant un escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI o d’un altre document identificador, adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça secretaria.general@ub.edu.
 9. Quines vies de reclamació teniu a la vostra disposició?
  Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-lo al Delegat de Protecció de Dades de la UB. Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.