La seguretat integra una sèrie de tècniques i procediments per tal d’assegurar, des de la fase de disseny dels llocs de treball fins al propi desenvolupamentde les tasques que es porten a terme habitualment, que les condicions materials de treball així com els aspectes humans i d’organització siguin acceptables i els perills potencials estiguin controlats.

Tècniques analítiques

Tèniques operatives