Contingut de l'article

Portada de la memòria d'activitat OSSMA 2019

L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) publica la seva primera memòria transversal, on es presenten les principals actuacions i projectes que es van dur a terme l’any 2019.

A més de l’activitat realizada pel Servei de Prevenció, per la Unitat de Medi Ambient i per Atenció Social, la memòria inclou un apartat dedicat a la relació entre aquestes actuacions i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, i un capítol d’indicadors que reflecteixen tant l’activitat de l’OSSMA com l’estat i l’evolució de la Universitat de Barcelona en els àmbits de la prevenció de riscos laborals i medi ambient.

Properament s’actualitzaran els dos capítols que en aquesta primera edició de la memòria encara es troben en construcció.

Podeu trobar la memòria d’activitat OSSMA 2019 en aquest enllaç.

Portada de la memòria d'activitat OSSMA 2019