Contingut de l'article

El PDI i el PAS de la Universitat de Barcelona poden participar en la votació, oberta fins al 30 d’octubre, per escollir les 12 millors frases que formaran el Calendari UB 2020.

El jurat, que està format per personal de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), ha seleccionat 34 frases finalistes d’entre les 56 propostes presentades. 

L’ordre de les frases correspon a la data d’enviament de cadascuna d’elles.

Les frases han estat revisades pels Serveis Lingüístics de la Universitat i es presenten segons la normativa del Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de Barcelona.

Les votacions s’han de fer de manera electrònica, utilitzant l’autenticació (el codi i la contrasenya) de la intranet. Cada participant pot votar fins a un màxim de 12 frases.

Un cop fet el recompte, les frases guanyadores que formaran el Calendari UB 2020 es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc durant la primera quinzena del mes de novembre. En el transcurs d’aquest acte, també es lliuraran els premis corresponents als guanyadors i finalistes. Oportunament se n’anunciarà el lloc i l’hora.

Vota les frases del calendari UB 2020

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.