Inici

Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient
OSSMA

Espai preventiu

PAS, PDI i Personal investigador

Personal becari de col·laboració

Estudiants

Empreses externes i visitants

L'OSSMA a la UB

Seguretat i Salut

Medi ambient

Atenció social

Procediments i tràmits

Dreceres

Actualitat

CONAMA ha obert un nou format de participació, els Brokerage Event Green 2022, un espai destinat a fer nous contactes i connexions a través d'un sistema de reunions curtes en format mixt (presencial o en línia).

El 8 de novembre l'Associació ForçAME va recollir 70 kg de taps que la comunitat universitària ha dipositat als contenidors desplegats a UB

Programa Solidaritat a l’Empresa.
Consell saludable del mes de novembre de l’AECC

La UB ha estat designada com a representant del sector d'universitats el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona

Decàleg de salut mental positiva.
Mes de novembre, recomanació n. 10: No oblidar-nos de pintar la vida amb humor perquè tingui més color

Al llarg del mes de novembre, es duran a terme quatre taules rodones que volen apropar els ODS a la feina diària del PAS. Des de l'OSSMA aportarem la nostra experiència en aquest àmbit.

El dia 25 d'octubre es va celebrar la segona edició de l'any de la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca.

Personal de la UB ha participat en les dues edicions d'aquest curs, que s'han realitzat el mes d'octubre a les instal·lacions de Can Padró.

La Generalitat de Catalunya ha validat tant l’inventari d’emissions de CO2 de la UB de l’any 2021 com el programa de mesures de reducció per l’any 2022. Així, la UB manté un any més la condició d’entitat actuant al Programa d’Acords Voluntaris.

La Unitat de Servei Mèdic (OSSMA) en coordinació amb les autoritats sanitàries inicia la campanya de vacunació contra la grip.
La campanya a la UB s’iniciarà el proper dilluns 24 d’octubre

El dimarts 11 d'octubre es va distribuir el segon lot de bicicletes de la Flota UBici. Aquest projecte promou els desplaçaments en bici per motius de feina (reunions, visites, etc.).

Programa Solidaritat a l’Empresa.
Consell saludable del mes d'octubre de l’AECC