Descripció

Evolució de diferents indicadors d’utilització de les biblioteques de la Universitat de Barcelona (nombre d’usuaris), i dels seus recursos tant en format paper (préstecs, consultes al catàleg), com electrònic (dipòsit digital).

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Evolució
Usuaris (milers de persones) 4.931,8 4.216,9 3.653,0 3.561,8 3.357,3 Pitjor
Consultes al catàleg web (milers) 25.853,1 35.863,3 13.190,2 5.858,0 5.433,0 ?
Préstecs (milers) 934,2 788,6 716,6 603,4 522,8 Millor

Resultats

L’indicador de préstecs tendeix a disminuir els darrers anys, degut a que els documents en format físic van perdent rellevància en relació al format digital. Des del punt de vista de la sostenibilitat aquest indicador comporta algunes contradiccions. Fa 15 anys, un increment dels préstecs comportava una consideració positiva, ja que indicava un ús compartit del document en paper que contribuïa a reduir el consum de recursos innecessaris. Des de fa uns anys, però, el mateix indicador ens pot indicar una evolució positiva amb un decrement dels préstecs, ja que el format paper cedeix terreny al document digital, i això implica igualment una reducció en el consum de recursos.

Les consultes al catàleg web van augmentar de 10,7 a 25,1 milions l’any 2010, i de 25,8 a 35,8 milions el 2014. Des de 2015 es fa servir Google Analytics per tenir un major rigor en el recompte, i a més és la metodologia recomenada per REBIUN. Per tant, caldrà esperar per tornar a tenir una sèrie de valors comparables i veure quina és l’evolució d’aquest indicador.

El nombre de usuaris a les biblioteques del CRAI ve disminuint al voltant d’un 10% des de l’any 2009. Aquesta reducció s’explica per la disminució del nombre d’estudiants matriculats i pel major ús dels recursos electrònics que s’hi ofereixen.

Des del punt de vista de la sostenibilitat, la utilització dels recursos de les biblioteques contribueix a un ús compartit dels recursos, el que permet una reducció del consum de paper, energia i altres matèries primeres. En concret, els beneficis esperats associats a l’activitat del CRAI són:

  • les consultes al catàleg web substitueixen el catàleg en paper, reduint l’ús d’aquest producte;
  • els préstecs fomenten l’estalvi de recursos, donat que un ús compartit del material bibliogràfic evita la compra innecessària d’un material que cadascun dels usuaris només necessita utilitzar durant un temps molt determinat, o del que només s’aprofita una part de la informació que conté;
  • les consultes i descàrregues de documents electrònics (dipòsit digital, revistes, bases de dades, dipòsit digital) redueixen el nombre de subscripcions i eviten duplicitats, estalviant espai a les biblioteques i disminuint el consum de paper;
  • el nombre d’usuaris i les consultes al catàleg web justifiquen en part l’activitat de les biblioteques, tot i que l’existència de recursos electrònics fa cada cop menys important el recompte d’usuaris presencials i el préstec de documents en suport físic.

Indicadors CRAI Biblioteques UB

 * Per a més informació sobre aquests i altres indicadors de biblioteques, consulteu la web del CRAI.