Descripció

Nombre de consultes realitzades per PAS, PDI i estudiants de la Universitat de Barcelona, o per persones externes a la UB, segons el registre de l’OSSMA (les consultes telefòniques de resolució immediata no es registren).

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 Evolució
Consultes totals 56 34 67 57 46 Igual
Unitat de Medi Ambient 13 11 22 15 19 Igual
 Servei de Prevenció 43 23 45 42 27 Igual

Resultats

El nombre total de consultes ateses a l’OSSMA va augmentar de gairebé 40 a 80 entre els anys 2006 i 2010. De 2012 a 2016 va disminuir progressivament, per tornar a augmentar l’any 2017. Els darrers tres anys la tendència torna a ser decreixent.

Les consultes de tipus ambiental es van mantenir al voltant de 30 o 40 anuals entre 2007 i 2013. Després han disminuït, situant-se entre 10 i 20 per any els darrers sis anys.

A l’hora de valorar les consultes cal tenir en compte que l’OSSMA disposa de diversos canals i processos de comunicació formals per gestionar activitats relacionades amb prevenció de riscos i medi ambient, però també que s’utilitzen vies de consulta informals com la via telefònica, que no s’inclou al registre. És per això que els valors poden oscil·lar d’un any a un altre, o disminuir globalment si es fan servir els canals informals.

Evolució de consultes tècniques a l'OSSMA