Jardí Ferran Soldevila

Universitat de Barcelona


Presentació

La informació que aquí es presenta és el primer resultat parcial del projecte d’innovació docent «Jardins per a la salut: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica», atorgat pel Vicerectorat de Política Docent i Lingüística de la Universitat de Barcelona (UB), amb caràcter de prova-pilot. Aquest projecte ha estat coordinat pel Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF) i hi han participat estudiants (enllaç) dels grups M-3 i T-1 de l’assignatura Botànica Farmacèutica del Grau de Farmàcia del curs 2014-15, cadascun dels quals s’ha fet càrrec de la fitxa d’una de les espècies del jardí. En el Dipòsit Digital de la UB s’ha publicat un e-TextBook amb els treballs dels estudiants.

En aquesta web s’inclouen 218 espècies actualment identificades presents al Jardí Ferran Soldevila de l’edifici històric de la UB, amb la imatge, nom científic, i se situen sobre el plànol del jardí. En una primera fase, s’han seleccionat 67 espècies singulars, per a les quals mitjançant codis QR es podrà consultar in situ amb un smartphone una fitxa ampliada amb més informació (noms populars en català, espanyol i anglès, distribució geogràfica, descripció botànica i usos, així com toxicitat, nivells d’amenaça o de protecció legal). Aquesta web s’ha incorporat a l’espai Racons Verds de l’ Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB (OSSMA), així com al Museu Virtual de la UB en la visita virtual de l’edifici Històric. Properament, un cop avaluat el funcionament del sistema, es preveu incloure les fitxes de totes les espècies al web.

Els continguts d’aquesta web estan sota la llicència Creative Commons (BY-NC-ND), llevat que s’indiqui el contrari.

Participants

Joan Simon (GIBAF; coord.)
Carles Benedí (GIBAF)
Cèsar Blanché (GIBAF)
Maria Bosch (GIBAF)
Joaquim Flores (Obres i Manteniment)
Alberto López (Obres i Manteniment)
Óscar Marcos (OSSMA)
Ramon M. Masalles (IRBIO)
Josep I. Piñol (Obres i Manteniment)
Ana M. Rovira (GIBAF)
Vanesa Varela (OSSMA)

Agraïments

Al Vicerectorat de Política Docent i Lingüística i al Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura de la UB pel seu suport. A Aina Manso, del CRAI Biblioteca de Farmàcia, per la implementació de l’eTextBook. A Neus Nogué i Mònica Ruiz per la seva col·laboració durant el projecte.