Contingut de l'article

Els centres de la UB van consumir l’any 2012 un total de 289.000 m3 d’aigua, amb un increment del 3,6% respecte l’any anterior. Tot i aquest augment, el consum es manté en els valors més baixos des de l’any 1995, quan es va iniciar el recompte de consums als nostres edificis, posant de manifest que s’han consolidat els bons hàbits de consum responsable que tots plegats vam posar en pràctica arran de la sequera dels anys 2007 i 2008.

consum d´aigua de la Universitat de Barcelona (2006-2012)

Tanmateix, el fet d’haver augmentat el consum una mica més de 10.000 m3 el darrer any ens recorda la necessitat de no baixar la guàrdia i fer un bon ús de l’aigua a les aixetes i sanitaris dels lavabos, a les dutxes de les instal·lacions esportives, o als laboratoris.

Per la seva banda, la Universitat ha de mantenir l’esforç en el manteniment i millora en les instal·lacions, aplicar criteris de minimització del reg, o integrar solucions d’estalvi i reutilització d’aigua en les obres de reforma o nova construcció d’edificis.

Des del punt de vista climàtic les condicions no han estat favorables a la reducció del consum en l’any 2012, ja que les precipitacions van ser un 48% inferiors a les del 2011, però sense arribar a generar una situació de sequera que engegués mesures d’estalvi. Per això els consums associats al reg es van incrementar, generant l’augment global anual del 3,6% anteriorment esmentat.

El comportament a cadascun dels edificis al llarg d’aquest darrer any ha tingut grans variacions, ja que en alguns casos han mantingut la reducció que ja havien iniciat fa uns anys, com ara a Física i Química (-10,3% el darrer any, i -16,7% des del 2009) o Esports UB (-9,7% el darrer any, i -10,5% des del 2007), en tant que d’altres han experimentat un augment de consum molt rellevant, com Belles Arts (+36,8% el darrer any), degut principalment a les obres de construcció d’un nou edifici.

En la següent gràfica es presenta la variació de consum d’aigua als set centres de la UB que generen una major despesa d’aquest recurs, i que sumen un 62% del consum total. Com es pot comprovar, entre els anys 2006 i 2012 pràcticament tots han disminuït el consum molt significativament. Només augmenta el consum a Mundet, on en aquest període s’ha afegit la despesa del Palau de les Heures, que abans depenia de la Fundació Bosch i Gimpera, i per tant no es sumava al consum de la UB, i a Medicina.

Entre els anys 2010 i 2012 el consum també disminueix a tots els centres menys a Medicina i Esports UB, degut a que el consum entre 2008 i principis del 2010 va ser excepcionalment baix per una aturada d’activitat a la piscina.

Finalment, entre 2011 i 2012 el consum es redueix significativament a Física i Química, Esports UB i Mundet, lleugerament a Farmàcia i Bellvitge, i augmenta a Biologia i Medicina.

Variació als principals centres consumidors d´aigua de la UB

Font de les dades: Unitat d’Obres i Manteniment

OSSMA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *