Desplaçaments sostenibles a la universitat

Descripció

Cada dia es realitzen un elevat nombre de desplaçaments per motius de feina, estudis, oci, entre d’altres. Segons el mode de transport utilitzat en cada un d’aquests desplaçaments, l’impacte sobre el medi ambient serà major o menor.

Per aquest motiu és molt important ser conscients de l’impacte que produïm cada vegada que utilitzem un vehicle privat motoritzat, on el consum de combustible, les emissions de contaminants atmosfèrics és superior, i augmenta el soroll. En canvi, els desplaçaments a peu o en bicicleta no comporten consum d’energies fòssils, no generen emissions contaminants i són beneficiosos per a la salut.

Què puc fer?

  • Pàrquing de bicicletes a la UBIntenta desplaçar-te a peu o en bici sempre que et sigui possible, ja que a part de ser més sostenible també és més saludable.
  • Per a desplaçaments més llargs utilitza el transport públic.
  • Evita sempre que puguis l’ús del cotxe. En cas no puguis prescindir-ne,
    organitza els teus recorreguts amb la família o amics per anar acompanyat, o busca altres persones amb qui compartir el teu desplaçament en cotxe (veïns, companys de feina o estudis, etc.).
  • Si fas ús del cotxe o de la moto, realitza una conducció eficient per a reduir la contaminació associada a l’ús del vehicle motoritzat.

Incidència sobre el medi ambient

Incidencia alta
Alta

*Imatge: Bicicletes a l’Atri Solar de les facultats de Física i de Química. Font: Banc d’imatges OSSMA (Universitat de Barcelona)